Donald Trump is nog steeds president en er zijn een aantal dingen die hij nog zou kunnen doen.

In het volgende artikel wordt een mogelijke Trump-strategie uiteengezet – en het zou briljant zijn als dit zijn plan was.

In de nasleep van de Burgeroorlog was Amerika failliet – berooid. De gebruikelijke ‘Rothschild-formule’ (opgesteld door G. Edward Griffin) was er een van het aanzetten en financieren van Europese natie tegen Europese natie en het oppakken van de fiches van de verliezer.

In plaats daarvan financierden de Europese bankiers beide zijden van de Amerikaanse Burgeroorlog – en namen ze alles mee.

Leningen werden geregeld om Amerika draaiende te houden, maar niet zonder onderpand…

Zoals Justitie Anna von Reitz verklaarde: “Onder andere vóór de wet van 1871 heeft een Scottish Commercial Corporation, die zichzelf slechts ‘The United States of America, Incorporated’ noemde, in 1868 de statuten van haar onderneming afgeschreven als ‘de’ Grondwet.

Titel 28, USC §3002 15(a) “United States means-a Federal corporation”. DC is ook een ‘corporatie’, maar dat is niet toegestaan volgens de grondwet, dus waarom hebben ze het gedaan?

“Dus, ze vormden een vervangende entiteit, een buitenlandse commerciële onderneming, vernoemde het naar ons, en begonnen zaken te doen ‘in onze naam’ – ons te imiteren en illegaal toegang te krijgen tot onze activa en krediet – beginnend in 1868.”

Toen ging de Verenigde Staten van het meervoud naar het enkelvoud. Wist je dat?

Zoek elk document of nieuwsartikel voorafgaand aan deze chicaneserie in 1871 op en mijn thuisland wordt aangeduid als meervoud – want dat is wat we nog steeds zijn.

De Verenigde Staten zijn een collectief van soevereine natiestaten die zich hebben aangesloten voor open handel, een gemeenschappelijke munt en wederzijdse verdediging op basis van een overeengekomen set regels – een contract, in feite – genaamd The United States Constitution. Maar sinds 1871 is die naam veranderd in de naam van het bedrijf – de Verenigde Staten van Amerika – en sindsdien is het uniek.

Dat was geen ongeluk en het was ook niet legaal…

Het is waar dat de Amerikanen tientallen jaren lang bezwaar hebben gemaakt: Pas in 1909 klampte Ambrose Bierce zich vast aan deze grammaticale verdediging van “de Verenigde Staten” als meervoud.

“In zijn peevige compendium Write it Right, Bierce greep, “Grammar heeft geen sprekende kennis van de politiek, en patriottische trots is niet schoolmeester aan de syntaxis.

Mijn natie werd niet alleen onderworpen aan woordspelletjes, maar aan de grillen en de wil van buitenlandse bankiers en opzieners die niet het beste voor hebben met mijn volk – zoals we nu zien in het eindspel.

Dus, bewijs dit ‘meervoud’ ding

Rustig aan. De formulering van het laatste amendement op de Amerikaanse grondwet – voordat Amerika werd opgenomen om mijn land als zekerheid te geven aan buitenlandse bankiers en regeringen – vertelt het allemaal:

13de Amendement, geratificeerd aan het einde van de oorlog in 1865:

Noch slavernij, noch onvrijwillige dienstbaarheid, behalve als straf voor een misdaad waarbij de partij naar behoren is veroordeeld, zal bestaan binnen de Verenigde Staten, of enige andere plaats die onder hun jurisdictie valt. (met nadruk op de mijne)

We waren een coalitie van natiestaten. We zijn sindsdien een unieke, onwettige, corporatieve entiteit geworden.

Hierdoor kon de doos van Pandora worden opengegooid…

Allerlei vormen van wetteloosheid zijn gevolgd sinds dit verraad aan mijn thuisland werd opgedrongen – eindeloze oorlogen, schulden en verlies van vrijheden – omdat buitenlandse bankiers en schuldbewaarders het eisten.

Ze creëerden de Federal Reserve om vals geld te drukken kort daarna en veranderden mijn Republiek in een rijk dat voortdurend flirtte met het faillissement, om zijn ondergang te verzekeren.

Hoewel het specifiek verboden was, hebben we ons in buitenlandse oorlogen gemengd, ons met de zaken van andere naties bemoeid, onze soevereiniteit ondergeschikt gemaakt aan twijfelachtige internationale organisaties die ons wilden vernietigen – met de instemming van zwakke leiders die deze machtige krachten toestonden om hen te controleren.

Vanaf dat moment namen bankiers en buitenlandse oligarchen in alle opzichten de controle over, tot aan Trump.

Dit is in feite een perfecte beschrijving van Amerika’s eerste ‘progressieve’ president Woodrow Wilson, een zwakke Democratische handpop, die op zijn sterfbed toegaf dat “ik bang ben dat ik de zaden van de vernietiging van mijn eigen natie heb gezaaid”.

Wilson had zijn natie toen al uitverkocht. Maar laten we het nu over Donald Trump hebben…

Ik studeer Donald Trump sinds eind jaren zeventig, toen ik drie blokken van hem vandaan in New York City woonde en we een paar wederzijdse vrienden hadden.

Ten eerste, deze kerel geeft nooit op. De beste analogie is een Rocky-film. Hij ligt op de mat, bebloed en uitgegeven. Iedereen zegt dat hij klaar is – en dan staat hij op als een feniks en slaat hij de grotere, betere bokserskont.

Maar dit verhaal kan tot een einde komen – zelfs een goed verhaal

Donald Trump is zowel de vriendelijkste man die leeft – het betalen van hypotheken voor mensen die stoppen om hem te helpen, het financieren van hun dromen, en talloze willekeurige handelingen van buitengewone vriendelijkheid – maar hij is ook de meest wraakzuchtige.

Maar deze Amerikaanse ‘corporation’ business is niet voor niets vertroebeld en alleen onderzoek brengt de waarheid aan het licht – maar Trump wist dit alles en dat weet ik zeker.

Wat echter niet kan worden gewist, is dat de usurpatoren deze verandering voor mijn thuisland en zijn hoofdstad in het statuut hebben gezet, dat kan worden gewijzigd, maar niet ‘verdwenen’, hoewel technische tirannen deze geschiedenis onderdrukken.

Waarom? Omdat als de mensen zich zouden realiseren dat ze geen controle hebben over wat buitenlandse bankiers en binnenlandse oligarchen in hun naam willen doen, er al een revolutie zou zijn geweest.

De wet van 1871 werd ingetrokken in 1874, maar hersteld in 1877. Dit is de geschiedenis van de wetgeving, hoewel het niet duidelijk is hoe de illegale praktijken werden toegestaan.

Het lijkt erop dat er nu een revolutie aan de gang is over de inmenging van deze buitenlandse opperheren om onze stem voor Troef te ontkrachten.

De Amerikanen realiseren zich net dat hun natie gestolen is door deze buitenlandse elementen en binnenlandse verraders, en dat is een goede zaak.

Wij, het volk, hebben net een slecht bewerkte soap gezien van Amerikaanse en Britse spoken, mediamonopolies, techneuten en zeven naties die samenspannen met de CCP en de Democraten om het Witte Huis te stelen van zijn rechtmatige bewoner en eigenaars.

Ja, Italië, Venezuela, Groot-Brittannië, Servië, Pakistan, Iran en Zwitserland (de thuisbasis van de bankkabinetten in Bazel) hebben net samengespannen met de CCP en de Democraten om Donald Trump uit te schakelen.

Zal hij het overleven, of zullen ze nog een ‘JFK’ doen?

Deze gebeurtenis begon wat nu misschien eindelijk eindigt – de military hebben besloten dat dit nooit meer mag gebeuren – en tot nu toe is dat niet het geval.

Ik weet het niet. President Trump en zijn sterkste bondgenoten zijn niet eens veilig voor de CCP en zijn Democraten in het Volkshuis.

De informatie die ik heb, suggereert dat ze hebben geprobeerd om President Trump een aantal keren te vermoorden – en een geheim complot door zwarte hoeden van zijn eigen Geheime Dienst werd net verijdeld tegen een grote Trump-aanhanger – wat misschien wel de reden is waarom hij en zijn familie deze week in een bunker in Texas hebben doorgebracht.

Een aantal generaals en alle Special Forces maken nu deel uit van deze groep aan Trump’s kant, zo is mij verteld.

Deze mensen zijn al lang vastbesloten om de controle over de Verenigde Staten te ontnemen aan de Globalisten, hun CIA-agenten in Amerika, buitenlandse bankiers en de meer recente binnenlandse tech- en media-oligarchen die nu alle hefbomen van de niet-militaire macht in handen hebben.

Ze willen het teruggeven aan het Amerikaanse volk.

Als voorbeeld van deze ongelooflijke macht beheersen slechts zes interactieve monopolies 92% van alles wat de Amerikanen zien, lezen of horen. Het is bij wet verboden voor elke industrie om zo geconcentreerd te worden.

Waarom mochten deze bedrijven en ondernemingen dan tot in het oneindige fuseren en fuseren – en geen van hen is pro-Amerikaans?

Goede vraag!

Omdat de buitenlandse en binnenlandse opperheren een monolithisch nieuwsmonopolie veel gemakkelijker kunnen controleren dan een levendige, diverse en vrije pers, die veel standpunten naar voren brengt.

Verder gaat bijna 100% van alle internettransacties en -zoekopdrachten door de controle en de poort van slechts vier onderling verbonden, afgezaagde anti-Amerikaanse oligarchen.

Dat is ook niet toevallig. Ze werden beschermd door een wet van twijfelachtige wettigheid (§230 van de Communications Decency Act) om hen in staat te stellen het debat te laten floreren en nu te controleren.

Verder is de schuld van Amerika grotendeels bij bankiers en vijanden in het buitenland – en alleen al het belang is het land failliet.

De inkomsten van Amerika dekken niet langer deze rente op de schuld, die voornamelijk wordt betaald aan de tegenstanders ervan.

Deze situatie is in de loop van de decennia gecreëerd door Amerikaanse politieke marionetten van deze krachten om anti-Amerikaanse naties en oorzaken te financieren.

Dit gebeurde omdat presidenten en politici snel worden gewaarschuwd dat ze slechts de bewakers van het bedrijf zijn – ten opzichte van de bankiers die de hypotheek hebben.

De zwakke zusters die aan Trump voorafgingen, zoals de Bushes, Clintons en Obamas, haalden gewoon hun schouders op en accepteerden – of werden opgevoed om de rol te spelen voordat ze naar voren werden geschoven.

Deze zwakkelingen zijn ook beschermd tegen de wet als ze de ‘deal’ aannemen. Ze zijn enorm rijk geworden door de verkoop van hun land en hebben allemaal ingestemd – tot nu toe.

Troef zou niet eens een salaris nemen en heeft net ‘nee’ gezegd, dus hij moet worden verwijderd.

Dus hoe kon één man in één keer de stekker uit dit alles trekken?

Ik ben blij dat je het vraagt.

Een man met enorme moed zou gewoon het Amerikaanse bedrijf failliet kunnen laten gaan en terug kunnen gaan naar het meervoudig Amerika met zijn legitieme, gelijkelijk afgedwongen wetten en zijn verbazingwekkende grondwet.

Deze ene stap – indien gesteund door het leger – zou de Verenigde Staten van Amerika volledig resetten naar zijn rechtmatige ontwerp – Een ‘Great Reset’ waar we allemaal achter kunnen staan.

Schuld zou verdwijnen met het faillissement, en alle wetten die zijn aangenomen of privileges die zijn gegeven onder de onderneming die weerzinwekkend zijn voor de Grondwet, zouden worden vernietigd.

Degenen die onze vrijheden blokkeren en onze verkiezingen stelen, zoals de Tech Oligarchen zojuist deden, zouden genationaliseerd kunnen worden en worden omgezet in openbare nutsbedrijven – en vervolgens worden afgebroken als antitrustwetten die al lang geleden zijn vereist, en de inkomsten zouden worden verspreid onder de aandeelhouders.

De mediamonopolies kunnen op dezelfde manier in beslag worden genomen als blijkt dat ze verraderlijke diensten hebben verleend aan de CCP, die nu boven speculatie verheven is.

Deze geconsolideerde media van film, print, geluid, muziek en nieuws kunnen ook worden onderzocht voor de voortdurende onderdrukking van informatie om zich te ‘bemoeien’ met verkiezingen – en worden opgesplitst in duizend bedrijven om te worden verkocht aan particuliere belangengroepen – die nooit meer worden samengevoegd.

Door de staat van beleg af te kondigen, zoals de president lijkt te doen, en door troepen in te zetten – zoals hij gisteren nog in het hele land deed – zou het toneel kunnen worden gevormd voor deze gewaagde zet.

De laatste legale president van de Verenigde Staten was Ulysses S. Grant, en de volgende kan Donald Trump zijn…

Als president Trump de Amerikaanse ‘corporation’ beëindigt, hebben we tot 4 maart van dit jaar de tijd om de 19e president van de echte Verenigde Staten in te huldigen.

Het leger is nu in staat om de natie bij elkaar te houden totdat de vreedzame overgang naar een constitutionele republiek weer een voldongen feit is.

Trump zei tijdens de verkiezing zelfs dat hij als nr. 45 de laatste president van de Verenigde Staten zou kunnen zijn zoals die nu bestaat. Die verklaring was ongelooflijk belangrijk.

In feite verontrustte het mij – maar het leidde tot deze gedachte over wat er nu eigenlijk zou kunnen gebeuren. Trump zou mijn geliefde thuisnatie terug kunnen brengen naar de Amerikaanse grondwet – misschien met een aantal zeer nuttige adviezen van bovenaf.

Heeft God echt een Engel gestuurd?

De president zal het National Emergency Broadcasting System moeten gebruiken om de vervuilde radiogolven en oligarchen te omzeilen en zijn zaak rechtstreeks aan het Amerikaanse publiek te presenteren, waarbij hij hen precies moet laten zien wie het gedaan heeft en hoe de verkiezingen zijn gestolen.

Zijn legitimiteit als gekozen leider is al in ongeveer 80 miljoen harten veiliggesteld, maar meer mensen moeten precies begrijpen wat de verraders hebben gedaan om Amerika, de corporatie, te beschermen.

Ik vermoed dat hij zelfs Sleepy Joe en Harris ‘ingehuldigd’ heeft laten worden om de cabal’s misdaad tegen de natie af te ronden, maar zijn zal het kortste presidentschap zijn in de geschiedenis van het bedrijf.

De president zal ook het Amerikaanse publiek moeten voorlichten over de opruiende handelingen die tot deze trieste situatie hebben geleid – zodat zij begrijpen dat de natie in haar oorspronkelijke staat wordt hersteld in plaats van dat zij wordt overgenomen.

Dit kan gebeuren, en ik hoop dat dit is wat er op dit moment in stilte gebeurt tijdens de kalmte voor wat zeker een storm zal zijn.

We zullen het spoedig weten.

Howell Woltz

BRON: Richardsonpost.com

Open wat vaker je URL balk en kom dagelijks langs bij Roberto’s World

5 2 stemmen
Artikelbeoordeling
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Brenda Smiths
Brenda Smiths
17 januari 2021 00:37

Ik heb altijd vertrouwen gehad en zal vertrouwen blijven houden in Trump!

1
0
We zijn benieuwd naar jouw mening. Laat je een reactie achter?x
()
x