Met dank aan mijn collega Red Warrior die mij dit ‘experimentele’ onderzoeks rapport van TU Delft onder ogen schoof. De nekharen staan er nog van overeind.

Dit artikel, waarin TU Delft een ‘zogenaamd’ experimenteel onderzoeks rapport presenteerd waar je als burger voor een aantal opties kan kiezen is echt van de categorie ‘buitensporig’. Deze ‘opties’, zouden ertoe moeten leiden dat de vaccinatiegraad verhoogd wordt in Nederland. In een onlangs geplaatst artikel valt ‘juist’ te lezen dat deze vaccinatiebereidheid drastisch aan het dalen is vanwege het feit dat burgers ‘wereldwijd’ het vertrouwen in hun leiders verliezen, wat ook niet gek is natuurlijk! En dan komen deze TU Delft bobo’s met dit soort experimentele onderzoeks rapporten op de proppen! Actie, reactie…? De wet van Newton!

“Actie…..Reactie, Newton’s LAW”

Staat TU Delft niet voor Technische Universiteit Delft? Doet TU Delft niet jaarlijks mee aan diverse Solar Challenges? Waar komt dan ‘zo’ in ene een rapport als deze vandaan. Of wordt TU Delft ook dusdanig door het Rijk gesubsidieerd dat ze het Haagse spelletje meespelen? Blijkbaar slaan bij TU Delft de stoppen ook door! Of zijn het daar allemaal clones of AI’s (Artificial Intelligences) ‘met een Solar panel voor de kop’?

Kijk bij de bron onderaan de site van TU Delft, zie het logo daar….. NWO (New World Order), en dit op de website van TU Delft, erg weird om het zo maar even te noemen! NWO staat in dit geval voor: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, maar meldt daarbij direct het volgende! Tik op google maar eens in: TU Delft NWO dan zul je zien dat ‘dit’ NWO bedragen schenkt aan TU Delft waar je halleluja tegen zegt. In één oogopslag zie je al direct dat deze NWO organisatie rond de 60 miljoen euro heeft geschonken aan TU Delft voor diverse onderzoeken in alleen al 2019 en 2020. Waarom zoveel geld ‘schenken’? Goede vermomming natuurlijk om op deze manier invulling te geven aan de afkorting NWO. In dit soort ‘zaken’ bestaat toeval niet, daar stinkt het teveel voor. Mijn opinie is dat dit NWO ‘de’ NWO is, alleen in een ander jasje, en naam gestoken!

Mochten er personen zijn die ons hierover meer informatie kunnen verschaffen, mail ons dan: info@robertosworld.nl

Open wat vaker je URL balk en kom dagelijks langs bij Roberto’s World

 

LEES VERDER,

De voorkeuren van Nederlanders ten aanzien van de beleidsopties rondom het Covid-19 vaccin

De kans is groot dat er ook in Nederland op korte termijn effectieve en veilige Covid-19 vaccins beschikbaar zijn. Om Covid-19 goed onder controle te kunnen houden moet ongeveer 70% van de Nederlanders een vaccin nemen. De overheid kan ervoor kiezen mensen actief te stimuleren om een vaccin te nemen. Er is draagvlak onder Nederlanders voor invoering van een vaccinatiebewijs dat bij een uitbraak beperkingen oplegt aan mensen die zich niet laten vaccineren en dus meer vrijheden geeft aan mensen die het vaccin wel nemen. 64% vindt dat de overheid moet proberen om zoveel mogelijk Nederlanders te overtuigen om het Covid-19 vaccin te nemen, 13% is het hiermee oneens. Zo blijkt uit representatief onderzoek onder 1.640 Nederlanders dat is uitgevoerd door wetenschappers van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, het RIVM, Universiteit Maastricht en Roskilde University.

Groot draagvlak ‘voor vaccinatiebewijs light’           

Respondenten konden in dit keuze-experiment kiezen uit negen beleidsopties om de vaccinatiegraad te verhogen, bijvoorbeeld door gevaccineerden te belonen of beperkingen op te leggen aan mensen die zich niet laten vaccineren. Het draagvlak voor een vaccinatiebewijs light is groot onder Nederlanders. Zo zou 73% van de respondenten de optie waarin gevaccineerden een vaccinatiebewijs krijgen waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven komen (zoals winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra en het openbaar vervoer) wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is aanbevelen aan de overheid. Mensen die niet gevaccineerd zijn mogen tijdens een uitbraak worden geweigerd. 71% van de respondenten is voorstander van een vaccinatiebewijs waarmee alleen mensen die het vaccin hebben genomen op bepaalde plaatsen mogen komen waar grote groepen mensen bij elkaar komen en het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden (zoals concerten, festivals, sportwedstrijden en andere grootschalige bijeenkomsten).

“Vaccinatiebewijs ‘light’ in de vorm van ‘wellicht’ een kaart, die je bij moet dragen net als je ID-kaart?”

De sympathie voor beide beleidsopties wordt groter als er sterfgevallen mee worden voorkomen, maar slaat om naar negatief wanneer ze gepaard zouden gaan met een belastingverhoging van meer dan 300 euro per huishouden (en er geen positieve effecten zouden zijn op het voorkomen van sterfgevallen, het voorkomen van blijvende gezondheidsschade en het voorkomen van inkomensverlies onder Nederlandse huishoudens).

In beide opties spreken we over een ‘vaccinatiebewijs light’, omdat de maatregel pas ingaat als alle Nederlanders de kans hebben gekregen om zich te laten vaccineren. Bovendien geldt de eerste variant van het vaccinatiebewijs alleen tijdens een uitbraak van het corona-virus in de regio, en de tweede variant alleen voor grote evenementen zoals concerten, festivals en sportwedstrijden.

Verschillende redenen

Er zijn verschillende redenen waarom ondervraagden een ‘vaccinatiebewijs light’ aantrekkelijk vinden. “Ze ervaren het vaccinatiebewijs als een vorm van beloning voor sociaal goed gedrag en ze vinden belonen beter dan straffen. Daarnaast zorgt het vaccinatiebewijs er mogelijk voor dat economische activiteiten kunnen doorgaan bij een uitbraak en respecteert deze beleidsoptie de vrije keuze van het individu om het vaccin wel of niet te nemen. De deelnemers vinden het vaccinatiebewijs dus een acceptabele en proportionele vorm van overheidsingrijpen. De nadelen voor de mensen die het vaccin niet nemen zijn klein en de voordelen voor de maatschappij zijn groot als het helpt om sociale en economische activiteiten op gang te houden

Het valt op dat ook de helft van de respondenten die zelf zegt het vaccin waarschijnlijk niet te nemen het vaccinatiebewijs light aanbeveelt aan de overheid.

‘Een vaccinatiebewijs lijkt me handig om ingeënte mensen een voordeel te geven en het lijkt me een veilige manier om meer te kunnen organiseren voor mensen. Dat kan bij evenementen waar veel mensen aanwezig zijn, helpen om het veilig te houden,

“Man die het vaccin waarschijnlijk niet zal nemen”

‘Dat zij die zich laten vaccineren meer vrijheden krijgen, begrijp ik. De keuzevrijheid staat hoog in het vaandel. Er mag niet te veel druk worden uitgeoefend op mensen die zich niet willen laten vaccineren. Het hoeven niet per se religieuze overwegingen te zijn. Er is nog niets bekend over de gevolgen van de vaccinatie op lange termijn. Het vaccineren is te veel een haastklus geworden,

“Man die het vaccin zeker niet gaat nemen”

1 miljoen euro om een sterfgeval te voorkomen

Het keuze-experiment biedt ook informatie over de manier waarop Nederlanders effecten van de beleidsopties tegen elkaar afwegen. Dit kan als input worden gebruikt voor maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s) voor corona-beleid. Zo blijkt dat respondenten bereid zijn om een belastingverhoging van 0,13 cent per huishouden te accepteren om één sterfgeval als gevolg van het corona-virus te voorkomen. Wanneer we uitgaan van 8 miljoen belastingbetalende huishoudens dan komen we uit op een totale betalingsbereidheid van de Nederlandse bevolking van 1 miljoen euro om één sterfgeval te voorkomen.

Beleidsaanbevelingen: Juridische uitvoerbaarheid & effectiviteit vaccinatiebewijs.

Dit onderzoek geeft inzicht in het draagvlak voor verschillende beleidsopties om de vaccinatiegraad te stimuleren. De overheid kan dit inzicht gebruiken om haar vaccinatie-strategie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op voorkeuren van Nederlanders. Er is groot draagvlak voor de twee ‘vaccinatiebewijs light’ varianten. Als de politiek deze twee opties wenselijk vindt, kan ze de voorbereiding van de uitvoering ervan gaan opstarten om bijvoorbeeld de juridische uitvoerbaarheid verder te onderzoeken. Ook is het van belang om de invoeringskosten en de effectiviteit van deze maatregelen verder in kaart te brengen. Uit dit onderzoek volgt dat deze beleidsoptie onwenselijk wordt ervaren als de kosten hoger zijn dan 300 euro per huishouden en de beleidsoptie hetgeen effect heeft op de afname van het aantal sterfgevallen of huishoudens met inkomensverlies. Andere varianten van een vaccinatiebewijs zoals een bewijs dat altijd geldt voor winkels, de horeca en verpleeghuizen of een bewijs dat al ingaat in het begin van 2021 zodra de eerste Nederlanders een vaccin krijgen zijn niet meegenomen in dit onderzoek. We raden aan om het draagvlak voor uitgebreidere en andere varianten van het vaccinatiebewijs te onderzoeken.

Download hier het gehele rapport

Waarom dit onderzoek?

Het is belangrijk om deze voorkeuren nu al te onderzoeken omdat de eerste vaccins binnenkort beschikbaar komen en voor sommige beleidsopties voorbereidingen moeten worden getroffen (o.a. aanpassing van wet- en regelgeving). Deze studie kan input geven voor de beleidsvraag of het wenselijk is om de voorbereiding van het uitvoeren van een bepaalde beleidsoptie te starten.

De beleidsopties               

Het onderzoek richt zich op de wenselijkheid van negen beleidsopties, die verschillen in mate van interventie (door keuze voor vaccinatie te vergemakkelijken, als norm te profileren, aantrekkelijker te maken door te belonen, of beperkingen op te leggen aan mensen die zich niet laten vaccineren). Deelnemers konden kiezen tussen de volgende beleidsopties:

  1. Mensen krijgen de mogelijkheid om zich thuis te laten vaccineren.
  2. Mensen krijgen de mogelijkheid om zich ’s avonds of in het weekend te laten vaccineren en op alternatieve locaties in de buurt zoals in scholen, buurthuizen en de apotheek of bij een vaccinatie-straat.
  3. Een intensieve publiekscampagne om mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. Bekende Nederlanders die zich hebben laten vaccineren proberen als ambassadeurs mensen te overtuigen.
  4. Volwassenen die zich niet laten vaccineren betalen eenmalig 250 euro extra voor hun zorgverzekering. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd mogen worden.
  5. Volwassenen die zich wel laten vaccineren ontvangen eenmalig een korting van 100 euro op hun zorgverzekering;
  6. Mensen die zich laten vaccineren krijgen een vaccinatiebewijs waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen blijven komen (zoals winkels, horeca, verpleeghuizen, fitnesscentra en het openbaar vervoer) wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is. Mensen die niet gevaccineerd zijn mogen tijdens een uitbraak worden geweigerd.
  7. Mensen die gevaccineerd zijn krijgen een vaccinatiebewijs waarmee zij op bepaalde plaatsen mogen komen waar grote groepen mensen bij elkaar komen en het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden (zoals concerten, festivals, sportwedstrijden en andere grootschalige bijeenkomsten). Mensen die niet gevaccineerd zijn mogen worden geweigerd.
  8. Volwassenen die zich niet laten vaccineren moeten een verplicht adviesgesprek voeren met een arts die een speciale training heeft gevolgd hoe mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. Wanneer mensen dit gesprek weigeren krijgen zij een boete van 100 euro.
  9. Volwassenen die zich niet laten vaccineren moeten om de twee weken op eigen kosten (95 euro per keer) een corona-test doen wanneer er in hun regio een uitbraak van het virus is, of gedurende de uitbraak in thuisisolatie blijven.

“Meer keuze = Minder keuze?”

Het keuze experiment

Dit onderzoek meet via een keuze-experiment de voorkeuren voor (kenmerken van) deze negen beleidsopties om vaccinatie te stimuleren onder een random getrokken steekproef van 1.640 Nederlanders. Deelnemers moesten negen keer kiezen tussen twee beleidsopties. Deze beleidsopties verschilden steeds in hun invloed op de afname van het aantal sterfgevallen, het aantal mensen met blijvende gezondheidsschade en het aantal huishoudens met substantieel inkomensverlies. Bij ongeveer de helft van respondenten bevatte de keuze bovendien een eenmalige belastingverhoging die nodig zou zijn om de beleidsoptie te bekostigen. Daarnaast werden de deelnemers steeds gevraagd om aan te geven of zij de gekozen beleidsoptie ook daadwerkelijk aan de overheid zouden adviseren of niet.

 

BRON: tudelft.nl

5 1 stem
Artikelbeoordeling
guest
11 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
RED WARRIOR
19 december 2020 10:39

Weten de studenten wel wat NWO betekent? Doen ze hun onderzoeken gewoon klakkeloos voor studie punten? Wat als hun onderzoek gebruikt wordt en dat doden en en zieke mensen oplevert? Kunnen ze daarmee leven?

Frans Veldman
Frans Veldman
19 december 2020 11:44

Om naar van te worden. Al was hier al wel sprake van. Ik denk dat iedereen zich maar moet voorbereiden dat dit gaat gebeuren. Helaas kunnen ze blijven doen wat ze willen vanuit Den Haag wat ook voor andere landen geldt. Er is nagenoeg geen weerstand, hier in Nederland wordt keer op keer de angel eruit getrokken bij ook maar iets wat op verzet lijkt.

Slimste zet van Den Haag is het censuur op sociaal media aan banden te leggen wat gebeurd is.
Er niks meer te vinden over verzet, knap staaltje werk van die huichelaars

Frederiek ten Bosch
19 december 2020 12:29

Ik hou m’n hart vast voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen! Proberen positief te blijven en hopen dat er een dag komt dat de pleuris/revolutie uitbreekt en het tij gaat keren.

Frans Veldman
Frans Veldman
19 december 2020 18:20
Antwoord aan  Frederiek ten Bosch

Het moet ook echt niet gekker worden natuurlijk.

Redactie, Chapeau voor de vernieuwde site. Wat groeien jullie snel. Dikke pluim

Silvia Fulop
Silvia
20 december 2020 01:42

Dit klopt niet he…de beleidsopties worden hier gewoon neergezet als ware bedreigingen. Geloven ze werkelijk dat dit zo overgenomen gaat worden? Pure indoctrinatie, waanzin dat dit wordt voorgesteld… Hier zijn wij veel te nuchter voor, ware het niet dat velen kiezen voor de makkelijkste weg. Ervan uitgaande dat de oude gang van zaken dan snel op gang komt. Hilarisch, hoe dan? Gezien de cijfers, (besmetting-sterfte) de ontnomen A-status, het BLIJVENDE effect van 1 of 2 vaccinaties, de vastgestelde bijwerkingen versus het beseffen door mensen, de groeiende kracht/inzichten die mensen nu ervaren, weerleggende bewijzen die geleverd worden, de aankomende ‘storm’,.. Bangmakerij dit, hoe wouden ze dit voorstel ooit erdoor drukken? We hebben een Haga, we hebben een eclips gehad op 17 december. (apart verhaal) Daarnaast hebben we een Trump, met nog een beetje meer bruikbaarheid als wij hebben. Ik heb bronnen waar ik toch hoopgevende berichten van doorkrijg. Toch heb ook ik mijn reserves, of zware momenten…maar ik geloof er wel in! Doorgaan, volhouden, de waarheid, erin geloven en overeind blijven, niemand kan daar omheen!

Helga van het Zandt
Helga van het Zandt
23 december 2020 01:37

Hier wordt je echt misselijk van. Dat er echt zo gedacht wordt om het vervolgens onder het mom van een experimenteel onderzoek naar buiten te brengen is ziekelijk. Jammer dat dit soort mensen nog bestaan, of zou je gelijk hebben Roberto, zouden we hier te maken hebben Artificial Intelligences? Je zou het bijna denken want wie verzint nou dit soort 9 opties… Bah

Complimenten voor jullie site, interessant hoe jullie het nieuws in een ander daglicht stellen en het lekker op een eigenwijze manier naar buiten brengen!

Gert-Jan
Gert-Jan
23 december 2020 20:33

Ik gaf het net ook al aan. Deze studenten zijn de toekomst op diverse gebieden. Pure indoctrinatie dit door de studenten dit te laten opstellen! Logo is inderdaad zeer vreemd te noemen onder dit artikel. Het is inderdaad een instituut TU Delft die door het Rijk gesubsideerd zou worden.
Net als in veel Disney cartoons waar ook veel in verborgen zit. Me bek viel onlangs open toen ik daar het een en ander van las en zag.

Zou me niks verbazen dat dit NWO ook daadwerkelijk vanuit een Soros of Bill & Melinda Gates Foundation worden gesponsord.

Rachid Elazami
Rachid Elazami
26 december 2020 00:32

Is hier in België ook zo dat de leerlingen rapporten schrijven ter onderzoek. Gebeur da nie in alle landen

Kees Heuvel
Kees Heuvel
27 december 2020 21:01

Had me nooit bezig gehouden met TU Delft. Ja kende het zoals beschreven van de Solar Challenges of als zijnde universiteit, maar dit! Per direct bij mij afgedaan en bestempeld als ik kweekvijver voor toekomstige NWO-ers.
De techneuten afdeling is een belangrijke taak bij de elite. De rijkste hebben het plan, de brains werken het uit, de slaafjes voeren het uit

11
0
We zijn benieuwd naar jouw mening. Laat je een reactie achter?x
()
x