BRON: secretsoftheserpent.comHier dan het vervolg, het vraagt eigenlijk geen toelichting. Je kunt dit alles als een sprookje zien, een mythe of werkelijkheid. Wie zal het zeggen, er is zoveel in onze voorgeschiedenis wat herschreven is en in vergetelheid geraakt. Wat is onze geschiedenis nu eigenlijk? Zullen we het ooit weten?

 

                                                                                           Open wat vaker je URL balk en kom dagelijks langs bij Roberto’s World

 

                                                                                                                                                                              KIJK VERDER,

 

De Goden Komen 9

Overal op Aarde zijn er verhalen over hoe elk ras begon of hoe hun beschaving begon. De meeste hebben te maken met wezens van de sterren of de hemel, sommige hebben te maken met uit de grond komen. Erich von Däniken’s boeken tonen aan dat zowat elke beschaving op Aarde deze mythen heeft, maar hij zet een vraagteken bij het waarom. Zijn boeken en zijn show, Ancient Aliens, laten op een geweldige manier deze mythen en legenden zien. Zijn materiaal is om je aan het denken te zetten en je geest te openen. Ellen Loyd heeft een boek genaamd Voices of Legendary Times: We are a Bridge between Past and Future, dat ook al deze oude legenden naar voren brengt. Deze beide onderzoekers leveren uitstekend werk door al deze mythen en legenden naar voren te brengen die je waarschijnlijk zelf niet zou kunnen vinden. Zij zijn daadwerkelijk naar deze landen en beschavingen gegaan en hebben deze mythen zelf uitgeplozen en gelezen.
De waarheid is overal in de oude teksten, mythen en legenden. Maar ons wordt verteld dat onze voorouders niet erg slim waren, een zeer levendige verbeelding hadden en dat het allemaal verzonnen is. Nou, onze voorouders hadden een grote verbeelding omdat zij waarheden in grote verhalen verwerkten. Ze konden hun gedachten niet opschrijven (vanwege de gebeurtenissen die ik je zo zal laten zien), dus onthielden ze die in verhalen, gedichten of liederen. Alle oude teksten zijn veel ouder dan ons wordt verteld, omdat ze al oud waren toen ze uiteindelijk werden opgeschreven. Dus wie zijn nu degenen die niet erg slim zijn. Deze mythen gaan de waarheid naar buiten brengen die deze wereld zo hard nodig heeft om vooruit te komen en volwassen te worden. Zoals Alvin Boyd Kuhn zegt.

Le Mythe de Prométhée | Mythe de prométhée, Les mythes ...

“Mythen waren de bewust ontworpen producties van het meest scherpzinnige en subtiele dramatische genie dat misschien ooit uit de menselijke geest is voortgekomen, en met het scherpste filosofische inzicht gebruikt om de diepste waarheden te verbeelden. Wanneer wij de mystieke gevoeligheid hervinden die nodig is om de mythen juist te lezen, zal er een nieuw tijdperk van verlichting aanbreken, een nieuwe opening van de ogen van de geest. Alle mythologie staat in nauwe verwantschap met de natuur. Geest en natuur hebben harmonieus samengewerkt om die ficties te produceren die op wonderbaarlijke wijze de duidelijkste taal van de waarheid spreken”.

De meeste onderzoekers die ik ben tegengekomen geloven dat we worden voorgelogen door mainstream archeologen en wetenschappers, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook dat de leugens al zo lang aan de gang zijn dat de mensen die de waarheid kenden allang verdwenen zijn. Wij als mensheid zijn onwetend over ons eigen verleden. Als u dit leest, voelt u waarschijnlijk ook dat er iets niet klopt. Misschien leest u dit soort informatie voor het eerst, maar bedenk wel dat de waarheid uiteindelijk aan het licht zal komen. De dam van leugens is al een tijdje aan het kraken en nu begint hij te breken.
Dankzij religie werden mensen vermoord, bibliotheken vernietigd, boeken verbrand en tempels verwoest omdat ze simpelweg niet in de leugens geloofden. (Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds, vooral met de Islam) De ware geschiedenis werd uit het raam gegooid en ons werd verteld de leugens te geloven of anders. Egypte bezat de sleutel tot onze geschiedenis en het zogenaamde uitverkoren volk, de Israëlieten, vernietigden het tweemaal op hun weg naar buiten. (Zie Patriarch Farao’s) Ralph Ellis heeft aangetoond dat de Israëlieten en de patriarchen van het Oude Testament niets anders zijn dan de Farao’s van Neder Egypte en hun volk. Wegens godsdienstige geschillen werden zij uit Egypte geworpen. Op hun weg naar buiten vernietigden en doodden zij alles en iedereen die niet dacht zoals zij. Na hun vertrek vernietigden de Opper-Egyptenaren alles wat met de Neder-Egyptenaren te maken had. De mensen die de westerse wereld leiden, zijn van Egyptische bloedlijnen. Geen wonder dat we zo verknipt zijn. Daarom is Egyptische symboliek overal. De christenen verwoestten Alexandrië twee keer en alsof dat nog niet genoeg was, deden de moslims het nog eens. De christenen vernietigden alles wat ze te pakken konden krijgen in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. De Moslims vernietigen alles wat ze in handen krijgen sinds het begin rond 600 of 700 c e. Waarom doen deze religies hetzelfde? Dezelfde hand controleert alle religies van de wereld en die hand is het Vaticaan. Regering en religie zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarom betalen religies geen belasting. Ik ben een beetje afgedwaald, maar het zal later belangrijk zijn. Terug naar de geschiedenis van de aarde, zo’n 100.000 jaar geleden.

https://www.greece-is.com/wp-content/uploads/2016/06/SANTO_atlantis_landscape.jpg

Michael Tsarion zegt dat de Atlantiërs een plek bij water vonden. Zoals eerder gezegd, het was op het continent Appalachia en was in de buurt van het huidige Ierland en Groot-Brittannië. Even ter herinnering, het waterpeil was erg laag vergeleken met vandaag. Zij stichtten Atlantis en begonnen met het verkennen van de planeet. Zij zagen deze rechtop lopende hominiden die op wilde dieren leken. Deze hominiden waren bang voor de vreemde Atlantiërs. Zij renden terug naar hun grotten of handgemaakte grashutten voor de veiligheid en haalden waarschijnlijk hun speren en messen uit rotsen en boomtakken. Zij gebruikten deze werktuigen voor de jacht, maar ook als bescherming omdat de andere wilde dieren ook honger kregen. De Atlantiërs schonken niet veel aandacht aan deze hominiden en eerst. Ze waren daar voor het goud. Sommige van de jongere, meer avontuurlijke hominiden volgden hen waarschijnlijk, maar bleven verborgen. Dit is waar sommige van de vreemde tekeningen over de hele wereld vandaan komen. Toen de Atlantiërs de goudrijke plekken op aarde hadden gevonden, was het tijd om te boren.
Er zijn kilometerslange grotten over de hele planeet. Kartchner Caves, Arizona; Cango Caves, Zuid Afrika; Harrison Caves, Barbados; Carlsbad Cave, New Mexico; Mammoth Cave, Kentucky; Dongzhong Cave, China; Fantasy Cave, New Zeland; Phong Nha Cave, Vietnam; Barton Creek Cave, Belize; Skocjan Caves, Slovenië; Deer Cave, Maleisië; Majlis al Jinn Cave; Eisriesenwelt Ice Caves, Oostenrijk; Lascaux Caves, Frankrijk; Cave of Swallows, Mexico zijn er maar een paar om je te laten zien dat ze over de hele wereld te vinden zijn. Men zegt dat deze grotten miljoenen jaren geleden door water zijn ontstaan. Water was in deze grotten, maar dat kwam later. Ze ontgonnen overal op deze planeet. Ze waren niet van hier, dus het kon ze niet schelen wat voor vernieling ze aanrichtten, ze waren van plan te vertrekken nadat ze hadden waar ze voor kwamen. Ik heb onlangs Mammoth Cave in Kentucky bezocht. Het verhaal over het ontstaan van water is daar hetzelfde. Duizenden en duizenden kilometers grotten werden gemaakt door water. Je kunt zien dat de kleinere delen van de grot door water zijn gemaakt, de zijkanten zijn erg glad. De grote delen zijn ruw alsof iets de aarde heeft verwijderd en het was geen water. Grotten als deze zijn over de hele wereld te vinden omdat overal waar goud en edele metalen in overvloed aanwezig waren, werd geboord en gedolven. In het begin was al dit werk langzaam en vermoeiend voor de Atlantiërs. Ze waren druk bezig met de gevechten op Mars, het doorzoeken van andere planeten en manen, en waarschijnlijk het delven ervan ook. Dus besloten de Atlantiërs om een aantal, wij zullen ze wetenschappers noemen, in te zetten als arbeiders.

De eerste schepping 10

Voor ik inga op het ontstaan van de Homo Sapiens, moet ik u zeggen dat de eerste universele wet is: leven en laten leven. Net zoals in de James Bond film staat. Vooral tegenover mindere levensvormen. De Atlantiërs hadden de Dinosauriërs al gedood, maar ik geloof dat zij het DNA van deze hagedissen gebruikten om alle vogelsoorten te maken die we nu hebben. De wetenschap komt er eindelijk achter dat de vogels van de dinosauriërs afstammen. In deze tijd begonnen de Atlantiërs hominiden te verzamelen, waarschijnlijk Cro-Magnon, Neanderthaler, en Homo Erectus. Toen ik hier voor het eerst achter kwam stelde ik me een geavanceerd type Dr. Frankenstein lab voor, maar de teksten vertellen iets anders. Volgens sommige oude teksten, probeerden de Atlantiërs te paren met de hominiden. De Kebra Nagast zegt dat de vrouwelijke hominiden de baby niet konden voldragen omdat hun buik openbarstte. Er zat niets anders op dan ze in een lab te scheppen, moederloos en vaderloos, net zoals de teksten zeggen. Als je denkt dat ik er ver naast zit, kijk dan eens naar deze twee scheppingsmythes ….

Laat ons hem maken die ons zal voeden en ondersteunen.
Wat zullen wij doen om aangeroepen te worden, om herinnerd te worden
op aarde? We hebben het geprobeerd met onze eerste schepsels, maar we konden ze ons niet laten vereren. Laten we dus proberen gehoorzame, respectvolle wezens te maken, die ons zullen voeden en onderhouden – De Popul Vuh

Ik zal de eerste wezens binnenkort uitleggen.

Ik zal een primitieve scheppen: De mens zal zijn naam zijn. Ik zal een primitieve arbeider scheppen. Hij zal worden belast met het dienen van de goden, opdat zij hun gemak hebben. (Soemerisch scheppingsverhaal)

Wie waren deze wetenschappers die de Homo Sapiens creëerden? Haar naam was Ma-mi. Ja, haar. De teksten gaan verder met te zeggen “Jij bent de biologische expert, de schepper(of godin) van de mensheid, wij willen nu dat je een lullu schept zodat deze de taken kan uitvoeren die Enil hem heeft opgedragen, en zo het zwoegen van de lordlings kan verlichten”. Ma-mi antwoordt terug “Ik kan deze dingen niet alleen maken, Enki heeft de vaardigheden die ik nodig heb. Aangezien hij alles kan zuiveren, laat hem dan het materiaal maken dat ik nodig heb”.

De Atlantiërs vermengden hun DNA met dat van de hominiden. Zij namen de eicel van de vrouwelijke Atlantiërs en vermengden die met het sperma van de hominiden. Het eerste ras dat zij creëerden was net zo machtig en slim als hun buitenaardse scheppers. De Popul Vuh zegt verder:

“Zij waren begiftigd met intelligentie; zij zagen en konden onmiddellijk ver zien, zij slaagden erin te zien, zij slaagden erin alles te weten wat er in de wereld is. Als zij ogenblikkelijk keken, zagen zij om zich heen, en zij beschouwden beurtelings de boog van de hemel en het ronde gelaat van de aarde.”

En wat dachten de Atlantiërs hiervan:

Maar de Schepper en de Maker hoorden dit niet met genoegen aan. “Het is niet goed dat onze schepselen, onze werken, zeggen: “zij weten alles, het grote en het kleine”.

De eerste creaties waren ofwel heel groot ofwel heel klein, afhankelijk van het werk waarvoor ze gemaakt waren. Dit is ook waar de Atlantiërs de rassen of de kleuren van de huid maakten. Iedereen die denkt dat zijn ras beter is dan alle andere op deze planeet is absoluut onwetend. Elk ras werd gemaakt om een slaaf te zijn voor deze aliens, huidskleur werd gebruikt als een natuurlijke zonnescherm. Ze brachten pigment aan in de huid, afhankelijk van waar een bepaalde rasgroep werkte. De lichtere rassen leefden in koudere klimaten in het noorden of zuiden en in grotten of onder de grond. De donkere rassen zaten op de evenaar of constant in de zon. Dus hebben we op deze planeet een echt lichte huid tot een echt donkere huid en alle tinten daar tussenin. Als je een haat koestert tegen andere rassen enkel op basis van kleur, vraag jezelf dan af waarom. Is het omdat je door iemand anders verteld is dat andere rassen inferieur zijn? Het is net als iemand haten omdat hij jouw geloof niet aanhangt. Word eens volwassen. Micheal Tellinger laat in zijn boek Slave Species of the Gods zien dat we allemaal als slaven zijn geschapen. Als we hier eenmaal mee in het reine komen, denk ik dat we als mensheid kunnen genezen. Wetenschappers en doktoren komen er eindelijk achter dat veel van de ziekte van vandaag te maken heeft met een gebrek aan vitamine D. De vitamine van de zon! Iemand met een lichte huid kan 15 minuten of zo in de zon gaan en een goede hoeveelheid vitamine D krijgen. Iemand met een donkere huid moet veel langer in de zon blijven om dezelfde hoeveelheid vitamine D te krijgen. Stop met het gebruik van chemische zonnebrandcrème, niet alleen de chemicaliën maken je ziek, het gebrek aan de zonnevitamine is dat ook. Ik zeg niet dat je naar buiten moet gaan om te verbranden. Gebruik een natuurlijke zonnebrandcrème en ga slim om met de tijd die je in de zon doorbrengt. Zonnebrand doet niet alleen pijn, het kan ook slecht zijn voor je huid.
Ze hadden meer rassen kunnen maken dan ze deden, maar ze wilden hun creaties alleen maar beschermen tegen te veel blootstelling aan de zon of te weinig blootstelling. Er zijn zoveel rassen en kleuren wezens in de Universums, ik geloof niet dat we een getal hebben dat zo hoog gaat. De Atlantiërs waren een waterrijk ras van Tiamat. Ze waren erg bleek, bijna ziekelijk, omdat Tiamat verder van de zon stond. Ik denk dat ze veel leken op de Aliens die worden afgebeeld in de film Prometheus. De Atlantiërs waren haarloos, behalve de vrouwen. Mijn theorie is dat zij heel gemakkelijk verbrandden in het zonlicht en dat hun huid daardoor afbladderde zoals wij dat doen als we verbranden. Ik denk dat dit de oorsprong is van het slangensymbool. Er wordt gezegd dat het symbool staat voor wijsheid, wat zij ook waren, maar zij schilden ook zoals een slang schilfert als zij te lang in het zonlicht zitten. Terug naar het eerste ras dat werd geschapen. Dit ras was ook androgyn en zij hadden heel wat meer haar dan de Atlantiërs. Hun uiterlijk was mannelijk of vrouwelijk, afhankelijk van welk gen het meest dominant was. De meer mannelijk uitziende hadden een volle haardos, gezichtshaar en wat lichaamshaar. De meer vrouwelijk uitziende had alleen een volle bos haar en een beetje lichaamshaar. Toen de Atlantiërs dachten dat ze het androgyne ras hadden geperfectioneerd, zetten ze hen aan het werk over de hele wereld. Ik zal de eerste creatie bij de Mua’s noemen. In de Hawaiiaanse en Samoaanse talen betekent het ‘eerste’. Dit zal later belangrijk zijn.

Erfzonde 11

De Mahabharata beschrijft een buitenaards ras genaamd Devas die een soort intergalactische politie waren. Ze stoorden zich aan niets of niemand, tenzij ze de natuurlijke ontwikkeling van een soort verstoorden. De Deva’s ontdekten niet alleen dat de Atlantiërs hun DNA vermengden met aardse hominiden, ze ontdekten ook over de dinosauriërs. Ik denk dat ze al eerder met de Atlantiërs te maken hadden gehad, want om te zien of de geruchten waar waren, kwamen ze volledig voorbereid om met hen af te rekenen. We hebben het over een volledig aanvalswapen. De Atlantiërs ontdekten dat de Devas hun kant op kwamen en begonnen ondergrondse schuilplaatsen te maken om de Muas te verbergen. Daarom zijn er over de hele wereld enorme ondergrondse huizen en kampen. Plaatsen zoals het Labyrint van Egypte, Shin-Au-Av in Death Valley, Verloren Ondergrondse Stad in Grand Canyon, Ondergrondse Stad van Derinkuyu, Oude Verloren Stad onder Missouri, Mt Tsurugi Japan, Oude Wereld begraven onder Uitgestrekte Taklamakan Woestijn, Heilig Meer in Rusland, en een Ondergrondse Stad onder Italië. Toen de Devas in ons melkwegstelsel kwamen, omsingelden ze Tiamat, Mars en Aarde. Ik weet zeker dat ze een vergadering hadden op Tiamat en de Atlantiërs werden gewaarschuwd voor de gevolgen van hun daden als ze waar bleken te zijn. Zoals elke politicus van vandaag logen ze waarschijnlijk recht in hun gezicht. De Devas doorzochten Aarde en Mars zolang als nodig was. Deze ondergrondse slavenkampen waren goed verborgen, maar uiteindelijk vonden ze er een paar op aarde.
De Atlantiërs wisten dat alles op het spel stond en ze vochten terug. Dit was de laatste strohalm voor de Devas. Het recht zou zegevieren en het zou snel zijn. De Atlantiërs hadden een hele dinosaurussoort geëlimineerd en toen de allerzonde begaan. Knoeien met de natuurlijke evolutie van een soort is onvergeeflijk in de ogen van de Devas. Niet alleen hadden de Atlantiërs bewezen een vernietigend oorlogszuchtig ras te zijn, maar ze bewezen dat ze voor niets zouden stoppen voor hun hebzucht. De thuisplaneet van de Atlantiërs, Tiamat, werd vernietigd. Net zoals in de film Star Wars wanneer de Keizer Princes Leia’s thuisplaneet vernietigt of in de nieuwste film waar De Eerste Orde de planeet met de republiek vernietigt. Ik vraag me af of Lucas de oude teksten en mythen heeft gelezen voordat hij Star Wars creëerde? Hij had het in een sterrenstelsel ver weg kunnen plaatsen, terwijl het in werkelijkheid ons eigen sterrenstelsel was. De brokstukken raakten Mars zo hard dat de atmosfeer vernietigd werd. De vlek op Jupiter gebeurde waarschijnlijk in die tijd. Saturnus kreeg zijn ringen en misschien een maan of twee. Uranus werd op zijn kant geslagen en draaide in de tegenovergestelde richting. Neptunus ving een deel van het puin op om ringen te maken en zijn grote maan Triton te vangen (die in de tegenovergestelde richting van zijn andere manen draait). Venus werd in de tegenovergestelde richting gedraaid.
IJs en vuur vielen uit de hemel op Aarde. Een van de oude legenden zegt dat Tiamat de Aarde zo hard raakte dat het een deel van haar kern werd. Wetenschappers ontdekken nu dat hoe dieper ze in de korst van de aarde gaan, ze geen lava vinden, maar water. Maar de wetenschappers proberen het zo te draaien dat onze oceanen nu uit de kern van de aarde komen. Ze kunnen gewoon niet toegeven dat de Ouden slimmer waren dan zij. Dit was het eerste puin dat onze oceanen vormde. De aarde is grotendeels gespaard gebleven van de enorme inslagen van de andere planeten. Begrijp me niet verkeerd, er was het D̲e̲v̲a̲station, maar het ergste komt later voor de planeet Aarde. Let op Deva in verwoesting, het is naar hen vernoemd omdat zij het veroorzaakten. Er was overal puin in ons melkwegstelsel. Het was plotseling erg onstabiel. De Deva’s deden een quick scan van de aarde om te zien of de klus helemaal geklaard was. Ons zonnestelsel was in chaos door de d̲i̲s̲a̲s̲t̲e̲r̲ of c̲a̲t̲a̲s̲t̲r̲o̲ph̲e, dus ze moesten snel weg. Beide woorden betekenen zonder ster of gevallen ster. Onze etymologie spreekt tot ons, je moet alleen onze geschiedenis kennen om er iets van te ontcijferen. Grappig hoe elke keer als er iets ergs gebeurt, er een verwoesting, ramp of catastrofe wordt gebruikt om het te beschrijven.

Terug op aarde kwamen de Atlantiërs en de Mua’s ondergronds tevoorschijn. De Atlantiërs vertelden de Mua’s dat de Deva’s hen probeerden te vernietigen, terwijl zij in werkelijkheid de Atlantiërs probeerden te vernietigen. Net zoals de bijbel liegt en probeert te zeggen dat God genoeg had van onze schuldige, smerige zielen, dus wilde hij ons allemaal doden. Behalve Noah natuurlijk. Voor mij klinkt de oudtestamentische god als een demon… De Mua’s wisten dat ze logen. Zoals eerder gezegd, de Muas waren net zo slim en machtig als hun scheppers. Ze hadden verschillende familieleden verloren door de slechte werkomstandigheden bij het delven van goud en bij de ramp die net gebeurde. Ze wilden al een hele tijd in opstand komen, maar de Atlantiërs waren hen altijd ver in de minderheid. Tot nu. De hele bevolking van de Atlantiërs op Tiamat en Mars was verdwenen. De weinige Atlantiërs die nog op aarde waren, waren minder dan de Muas. Ze konden niets doen om het vertrek van de Muas tegen te houden. Wanneer gaat de mensheid beseffen dat wij de mensen die deze wereld willen beheersen in aantal overtreffen? Zoals David Icke zegt “Wij zijn de velen, zij zijn de weinigen, kom van je knieën”!

Opstand 12

Toen de Mua’s eenmaal de slavenkampen hadden verlaten, moesten ze uitzoeken waar ze zich bevonden op deze planeet en in het Universum. Ze waren nog nooit van de planeet af geweest en ze moesten vanaf nul beginnen. Dit geavanceerde ras zou niet lang worden vastgehouden. Ze richtten monumenten op die op één lijn stonden met de sterren, zodat ze de tijd konden bijhouden. Zij wisten dat dit hun thuis was en dat het tijd was om een vrije beschaving op te bouwen. Ze gingen zo ver mogelijk weg van Atlantis en bouwden Lemurië. De eerste Ariërs. Ik weet dat de meeste mensen leren dat Ariërs een slecht woord is vanwege Hitler. Zoals ik al eerder zei, het meeste van wat je geleerd is over de geschiedenis is fout. Zoek de oude Ariërs op en het zal Indo-Iraans of Indo-Europees opleveren. Dit komt van de mensen in Egypte die de Ram constellatie volgden. Zij verlieten Egypte omdat zij niet konden opschieten met de broers en zussen in hun bloedlijn en aanhangers waren van de aries-religie.(Zie Patriarch Farao’s) Aryan gaat veel verder terug. De oorspronkelijke betekenis van Aryan betekent ‘volk van de Godin’. Lemurië zou ‘het eerste volk van de Godin’ betekenen. Daarom hebben ze het gedemoniseerd, deze patriarchen houden niet van godinnen. Dit was een oud ras, maar ze waren in alle kleuren en maten. India was een deel van Lemurië, net als het grootste deel van Azië en de Hawaïaanse eilanden tot in Zuid- en Midden-Amerika. Dit is hoe Madame Blavatsky Lemurië beschreef:

..de voet van de Himalaya, die het scheidde van de binnenzee die zijn golven rolde over wat nu Tibet is, Mongolië, en de grote woestijn van Schamo (Gobi); van Chittagong, westwaarts naar Hardwar, en oostwaarts naar Assam. Van daaruit strekte het zich zuidwaarts uit over wat wij kennen als Zuid-India, Ceylon en Sumatra; vervolgens omvatte het op zijn weg, als wij naar het zuiden gaan, Madagascar aan zijn rechterhand en Australië en Tasmanië aan zijn linkerhand, het liep naar beneden tot op een paar graden van de Antarctische Cirkel; toen, vanuit Australië, een binnenlands gebied op het Moedercontinent in die tijd, strekte het zich ver uit in de Stille Oceaan…
Google Lemurië en bekijk de kaarten.

Op de kaarten is te zien dat Lemurië vooral tropisch is, maar de Mua’s verspreidden zich over de hele wereld. Lemurië is gewoon waar de meesten van hen samenkwamen.
Lemurië werd vrij snel geavanceerd. Ze bouwden reusachtige piramidestructuren, uitgelijnd op de zon en de sterren, om de hemel in de gaten te houden. Met al het puin dat door de Melkweg zweefde, hadden zij deze structuren nodig om de hemel in kaart te brengen en te observeren. Als er puin hun kant op kwam, konden ze in ieder geval dekking zoeken. Iemand moest de hemel 24 uur per dag in de gaten houden. Deze wachters werden de eerste astrologen. Ze bouwden tempels die op één lijn stonden met de opkomende zon. Zij begrepen dat de zon het leven geeft. Daarom zijn er over de hele wereld tempels en piramiden die op de equinoxen op de zonsopgang zijn gericht. De Maya Tempel van Kukulcan met de slang die neerdaalt op de equinoxen gebeurde elke dag op deze tijd in de geschiedenis van de aarde. Dit is het moment waarop de dierenriem werd gecreëerd. De dierenriem volgde altijd het exacte spoor van de zon. Het overhellen van vandaag is wat het om veroorzaakt te schijnen zich te bewegen.

Tweede schepping 13

De Atlantiërs daarentegen hergroepeerden zich in Atlantis. Ze moesten veel repareren en opruimen. Ze vochten met elkaar omdat niets ooit hun schuld was. Het was altijd de schuld van iemand anders. Toen ze alles gerepareerd en bruikbaar hadden, zoals schepen, machines, computers, enzovoort, besloten ze een tweede ras te maken. Als ze hier moesten blijven, zouden ze over iemand heersen tot ze hier weg konden. Ze wisten dat er puin van Tiamat in het heelal lag, maar ze hoopten deze tweede creatie te kunnen gebruiken om sneller schepen te kunnen bouwen om van deze planeet af te komen en misschien naar hun thuis in een ander deel van het heelal te kunnen gaan. Ze wilden zoveel mogelijk goud meenemen als ze vertrokken, dus begonnen ze meteen aan deze tweede creatie. De Atlantiërs waren niet van plan om nog eens dezelfde fout te maken, de Muas waren net zo slim en machtig als de Atlantiërs. De tweede schepping moest sterk vereenvoudigd worden. Zoals Michael Tellinger zegt in Slave Species of the Gods:

“De grote verrassing voor de wetenschappers was dat actieve genen maar een klein deel van het genoom uitmaken. Ongelooflijk, ze maken slechts drie procent uit van het totale DNA in onze chromosomen. De genen staan ofwel alleen of zijn geclusterd in grotere groepen, maar tussen elke gensequentie bevinden zich lange stukken DNA die geen enkele code voor iets lijken te bevatten. Deze stukken DNA worden nu “Junk DNA” genoemd, vooral omdat men er nog niet achter is welke geheime boodschap ze bevatten”.

Ze hebben het grootste deel van ons DNA uitgeschakeld. Vergeet niet dat ze hun apparatuur moesten repareren, dus hun labs waren niet 100%. Waarschijnlijk iets als een maischapparaat. Hoe dan ook, de experimenten begonnen. Ze hadden een wezen nodig dat slim genoeg was om te doen wat ze bevolen hadden, maar niet slim genoeg om te rebelleren. Bij de eerste experimenten ging de ontmenselijking te ver. Dit is waar de apen en apen werden gemaakt. De Popul Vuh noemt ze figuren van hout:

“Figuren van hout” hadden geen zielen om de lichamen te bezielen, zij liepen doelloos op handen en voeten. Ze bestonden en vermenigvuldigden zich, ze hadden dochters en zonen.
Toen ze erachter kwamen dat de apen te dom waren om hen te dienen, geloof ik dat ze hen gewoon lieten gaan. Ze gingen in de bomen of bossen wonen en werden “figuren van hout”. Als er al hagedismensen waren, zoals veel onderzoekers geloven, dan zouden die in deze tijd gemaakt kunnen zijn. Ik heb al uitgelegd waar ik denk dat de oorsprong van “slang” vandaan komt. Als ze in de zon zaten, ging hun huid schillen als van een slang. Ook als men ze zich zag omkleden, zou het er voor een hominide of vroege Homo Sapiens uitzien als het verwisselen van huid. Net zoals slangen hun huid afschilferen. Slang werd gebruikt om een zeer wijs persoon te beschrijven, het maakte niet uit welk ras of geslacht die persoon had. Als Bigfoot bestaan, werden ze waarschijnlijk gemaakt met één van deze experimenten. De Indianen hebben legenden over handel met deze soort, dus ik ben ervan overtuigd dat ze bestaan.

http://iroonia.ca/wp-content/uploads/2014/05/bigfoot.jpg
Na verschillende pogingen, kregen ze eindelijk wat ze wilden, de Adams. De weinigen die ze maakten waren nog steeds androgyn, en zoals ik al eerder zei, ze zouden niet twee keer dezelfde fout maken. De Atlantiërs haatten de androgyne Muas, en zwoeren hen voor altijd te verbannen. Dit is waar de haat tegen homo’s vandaag de dag vandaan komt. Ze zijn bang voor hen, dus hebben ze hen vanaf het begin haatgevoelens bijgebracht. Ze zijn slimmer en rebelser, haten hen en hun manier van leven. Daarom wordt je geleerd dat homo zijn verkeerd is. Dit is ook waarom Jezus zijn volgelingen vraagt om eunuchen te worden. Hij vraagt zijn volgelingen om te worden zoals de eerste schepping, dus ga je gang en hak het af. Jezus was deels Egyptisch en als je dat niet kunt accepteren, ga dan tenminste af op wat je heilige boek zegt, dat hij in Egypte was opgeleid. Hij kende de geheimen die ik aan het onthullen ben. Ralph Ellis heeft aangetoond dat de gewaden die de discipelen droegen, eigenlijk jurken waren. Zijn discipelen werden vroeg of laat eunuchen. Er was geen regel over of ze eerst kinderen mochten krijgen. Ze moesten gewoon worden zoals de eerste schepping.

Achnaton, waarvan de meeste onderzoekers zullen zeggen dat het Mozes is, maar ik ben het met Ralph Ellis eens, Achnaton was Mozes broer Aaron. Mozes was Achnaton’s broer Thoetmoses. Mozes had een spraakgebrek, volgens de regels van de goden kon je geen smet hebben en toch Farao zijn. Achnaton’s standbeelden zijn vreemd. Ze beelden hem af als een androgyn wezen. Hij moet gedacht hebben dat als hij als de eerste schepping was, hij beide kanten van Egypte samen kon trekken. Nu weet je waarom. De eerste schepping was androgyn en ze waren erg slim. Te slim voor de Atlantiërs om te beheersen. Er was maar één ding dat gedaan moest worden: de sexen splitsen. Deze oude tekst van Plato vat het mooi samen.

Zeus riep de goden bijeen om zijn bezorgdheid te uiten
dat deze ongewone wezens op een dag hun
hegemonie zouden uitdagen. Hij was afkerig om ze uit te roeien met zijn bliksemschichten,
omdat er dan niemand meer zou zijn om de goden offers te brengen.
Hij loste het probleem op door elk schepsel in trance te brengen en
en het dan in tweeën te delen… Bij het ontwaken, herinnerde elke helft
slechts vaag herinneren wat het was geweest voordat het in tweeën werd gespleten
in tweeën was gespleten. Zeus legde aan de verzamelde goden en godinnen
de slimheid van zijn plan. Deze wezens zouden niet langer
een bedreiging vormen voor de goden, omdat ze hun aanzienlijke energie
door de rest van hun dagen te besteden aan het zoeken
naar hun ontbrekende helft. -Plato’s Symposium

 

Zoeken naar je ontbrekende helft is nogal poëtisch, totdat je de waarheid kent. Het prototype Adam was gemaakt. Hij was perfect, hij was gehoorzaam. Dus maakten ze het Adams(mannelijke) ras met vrouwelijk hominide DNA en mannelijk Alien DNA. Dit is waarom er staat dat de mens is gemaakt met de klei van de aarde, de klei is de vrouwelijke eicel van de aarde. De vrouwelijke hominiden. Dit is waar Lilith om de hoek komt kijken, Laurence Gardner toont aan dat zij van zuiver buitenaardse afkomst was. Zij was de gemalin van Enki, de alien die ons volgens de Sumerische teksten schiep. Haar dochter was Luluwa, de vrouw van Kaïn. De mythen zeggen dat Lilith erg mooi was. Waarom maakten ze van haar een demon? Ze probeerden haar met Adam te laten paren, maar ze weigerde. In elke religieuze tekst, als ze haar al noemen, wordt ze als slecht of een demon afgeschilderd. Religie heeft de nare gewoonte dat te doen met vrouwen die niet gehoorzamen. Ze had genoeg van wat de Atlantiërs deden. Toen ze haar uit Atlantis schopten, vertrok ze en sloot vriendschap met enkele Maus die niet naar Lemurië gingen. Mijn theorie is dat zij de legenden en mythen werden van de Tuatha de Danann in Ierland.
Het was tijd om het prototype vrouwelijk te maken, Eva. Ze namen het vrouwelijke buitenaardse DNA en het mannelijke hominide DNA om haar te creëren. Zie je, als het op een bloedlijn aankomt, is de vrouw het. Zij is alles. Zij is de bloedlijn. Zij is de Alfa en Omega. De bloedlijn loopt via de vrouw. Het menselijk genoom project heeft net ontdekt wat de ouden al wisten. Het mitochondriale DNA kan alleen doorgegeven worden door de vrouw. Deze patriarchen liegen al duizenden jaren of langer. De bloedlijn loopt niet via de vader. Daarom hadden de farao’s een vrouw uit de bloedlijn nodig om te heersen. Meestal was dat hun zus of hun moeder. Dus als je je ware familiegeschiedenis wilt zien, begin dan bij je moeder en blijf aan de vrouwelijke kant. Dit is een grote sleutel tot de Lilith mythe, het is de reden waarom ze wilden dat ze een zuivere bloedlijn zou beginnen.
Haal nu die patriarchale rotzooi uit je hoofd over het nemen van een rib van Adam en het maken van Eva. Michael Tsarion zegt dat ze dit gebruikten, voor hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen, om aan te tonen dat ze genetische manipulatie gebruikten. Joseph Farrell zegt in zijn boek Genes, Monsters, and Men voor ons in lekentaal:

“Alle genen worden geërfd van beide ouders, op 2 uitzonderingen na: 1 Mitochondriaal DNA en 2 het Y-chromosoom. In de mitochondriën van elke cel van elk dier, inclusief de mens, bevindt zich een kleine hoeveelheid “Mitochondriaal DNA,” dat in het geval van de mens uit slechts 16.000 basenparen bestaat van de drie miljard paren in het menselijk DNA. Verrassend genoeg is dit mitochondriaal DNA ook op zichzelf opgerold in een cirkel. Het unieke van mitochondriaal DNA is dat ieder mens het alleen van zijn of haar moeder krijgt. De reden hiervoor is dat wanneer een mannelijk sperma een eicel bevrucht, het mitochondriaal DNA van het sperma samen met zijn staart wordt uitgeworpen, en alleen het kern-DNA van het sperma wordt gekoppeld aan het DNA van de moeder; het mitochondriaal DNA van de moeder komt echter in elk mitochondrium van de nieuwe mens terecht. Hoewel dus zowel mannen als vrouwen het mitochondriaal DNA van hun moeder bezitten, geven alleen vrouwen het door aan hun nageslacht”.

Gardner toont verder aan dat Eva’s eerste zoon Kaïn afstamde van Enki (Alien). Haar andere zonen Able en Seth waren van Adam. Hij toont aan dat Kaïn die Abel doodde een verkeerde vertaling is en dat het woord “yaqam” niet “doodde” betekent. Het betekent aanbidden of verheerlijken. Kaïn aanbad zijn broer Abel en de heer (buitenaardse vader Enki) zette een merkteken op Kaïn om zijn koninklijke status te tonen. Religies willen u laten geloven dat Kaïn Abel doodde en het merkteken dat de heer op Kaïn aanbracht was een donkere huidskleur. Voor wat voor idioten houden ze ons?! Enki gaf Kaïn ook zijn dochter Luluwa, die hij had met Lilith, als zijn vrouw. Dus als ik gelijk heb over Lilith die naar de kant van de Maus ging, garandeer ik dat ze kinderen had met een van hen. Haar bloed zou in die tijd aan beide kanten hebben gevloeid. Misschien is ze daarom zo’n geheim of kwaad voor deze patriarchen. Kaïn en Luluwa kregen Henoch en Henoch was de overgrootvader van Noach. Verder ga ik niet met deze bloedlijn, ik denk dat de lezer slim genoeg is om de puntjes vanaf hier te verbinden. Het prototype Adam en Eva waren degenen voor de boeken, om zo te zeggen, maar ze maakten een heel ras van Adams (mannelijk) en Eva’s (vrouwelijk). Ze maakten hen kleiner (de grootte van de moderne mens van vandaag) en weer alle kleuren voor zonnebrandcrème. De slavenkampen waren weer in bedrijf. De Atlantiërs dachten dat ze te gemakkelijk waren met hun eerste schepping en het was tijd om hard te worden met de tweede. William Bramley zegt in zijn boek Goden van Eden:
“Als lastdieren werden de mensen wreed behandeld door hun buitenaardse meesters. De kleitabletten vertellen over enorme en catastrofale wreedheden die door de Bewaarders tegen hun menselijke dienaren werden begaan. Koudbloedige maatregelen om de bevolking onder controle te houden werden vaak uitgevoerd”.
Van nu af aan zal ik naar de Muas verwijzen als Lemuriërs. De Lemuriërs ontwikkelden zich vrij snel en hadden hun eigen technologie. Het boek van David Hatcher Childress, Technologie van de Goden, verwijst naar de geavanceerde technologie van de Ouden. Het verwijst niet alleen naar de Atlantiërs, maar ook naar de Lemuriërs. Overal in de oude Indiase teksten wordt gesproken over Vimanas, vliegtuigen die beide zijden gebruikten. Beide waren zeer geavanceerde beschavingen. Het grote verschil tussen de Atlantiërs en de Lemuriërs is dat de ene een patriarch was (Atlantiërs) en de andere een matriarch (Lemuriërs). Het grootste deel van de wereld van vandaag is een patriarch met de degradatie van vrouwen, maar de meeste mensen weten niet wat een matriarch maakt. Een matriarchaat is niet vrouwen die de baas spelen over iedereen. Het is waar de vrouwen even hoog staan als de mannen. Ze zijn gelijkwaardig, vrouwen en mannen kunnen de leider zijn. Mannelijke en Vrouwelijke krachten zijn gelijk, net als in de natuur. Dit idee alleen al maakt de Lemuriërs veel geavanceerder dan de Atlantiërs. Alle beschavingen in de geschiedenis die een matriarch waren, we ofwel gedood hen uit of gedemoniseerd hen. De Amerikaanse Indianen, Maya’s, Druïden, Tuatha de Danann, Opper-Egyptenaren, en zovele anderen. Nu weet je waarom. Maar de echte haat tegen de Lemuriërs zal nog groter worden.

Rebellion 𝜤𝜤

De Lemuriërs ontdekten dat de Atlantiërs een ander ras creëerden. Ze wisten dat dit waarschijnlijk de hoofdreden was waarom de Devas Tiamat vernietigden en ze wilden niet dat dit met hun thuis, de aarde, zou gebeuren. De Atlantiërs hielden misschien niet van deze planeet, maar dit was het thuis van de Lemuriërs. Genoeg was genoeg. Eerst probeerden ze de Adams en Eva’s weg te trekken van de Atlantiërs, zoveel als ze konden in ieder geval. Ze begonnen kennis aan de Adams en Eva’s te geven. Waarschijnlijk hun ware geschiedenis en de Hermetica, zodat ze voor zichzelf konden denken. Slechts enkele Adams waren ontvankelijk voor deze kennis, zoals eerder gezegd, Adam was perfect in de ogen van de Atlantiërs. Hij was gehoorzaam. De Eva’s daarentegen stonden niet alleen open voor de kennis, maar zij werden aangetrokken door de mannelijk uitziende Lemuriërs. Zij hielden van de lange vloeiende volle hoofden van haar en de baarden. En niet te vergeten werd hen verteld dat de Lemuriërs verboden terrein waren. Dit maakte de Atlantiërs jaloers. Dit was het begin van de (mannelijke) pruik.
De Sumerische hiërogliefen tonen deze buitenaardse wezens met wat lijkt op handgemaakte pruiken en baarden. Zij deden dit omdat de meeste Eva’s zich niet zo aangetrokken voelden tot deze haarloze buitenaardse wezens en zij dachten dat het opzetten van pruiken zou helpen. Ja, kaal zijn is een buitenaards gen en mannen zetten nog steeds toupetjes op om zich aantrekkelijk te voelen. Dit is ook waar pruiken voor het Parlement, Rechters, en de vroege Koloniale Amerikanen vandaan kwamen. Ik garandeer je dat de meesten geen idee hadden waar die pruiken vandaan kwamen, ze dachten gewoon dat ze er wijs door werden. De pruik was een symbool van wijsheid, want de Atlantiërs waren slim, ijdel, maar slim. Dit is waar ik denk dat het harig zijn in oude teksten vandaan komt. De schriftgeleerden begrepen niet wat harig betekende, net zoals wij dat vandaag niet doen, dus voegden ze gewoon harig toe en gingen ermee door. Ze probeerden te laten zien dat ze door het dragen van pruiken net zo slim en aantrekkelijk waren als de Lemuriërs. Het heeft dezelfde betekenis als het worden een eunuch zonder het bloed. Egyptische farao’s droegen baarden op hun officiële afbeeldingen, of ze die nu in het echt hadden of niet. Men vertelde dat de baard zijn positie als rechter en gever van wetten symboliseerde. Zijn baard bewoog wanneer hij het laatste oordeel uitsprak, het betekende dat hij machtig was in het spreken, zijn woord was wet, het oordeel definitief.

Moslims zwoeren op hun baard totdat Mohammed hen zei te stoppen, daarna zwoeren ze op de baard van de profeet. De baard is een symbool van wijsheid. Zij wilden net als de Lemuriërs behaard zijn omdat de Lemuriërs wijs waren en de Adams en Eva’s meer voor hen openstonden.
Dit is de tijd dat de Atlantiërs erop uit trokken en vrouwen namen, als je het zo wilt noemen. Net zoals het in de bijbel en andere oude teksten staat. Het Boek van Henoch zegt het zo:

En het geschiedde, toen de mensenkinderen zich vermenigvuldigden, dat hun in die dagen mooie en bevallige dochters werden geboren. Maar toen de engelen, de kinderen des hemels, hen zagen, begeerden zij hen, en zeiden tot elkander: “Kom, laat ons vrouwen kiezen uit de kinderen der mensen en ons kinderen verwekken.” En Semjaza, die hun leider was, zeide tot hen: “Ik vrees, dat gij niet zult toestemmen deze daad te verrichten en ik alleen zal de straf van een grote zonde moeten betalen.” En zij antwoordden hem en zeiden: “Laten wij allen een eed zweren en ons allen door wederzijdse vloeken verbinden dit plan niet te laten varen en deze daad te verrichten.” Zij zwoeren allen tezamen en zichzelf door wederzijdse vloeken daarop. En zij waren in getal van tweehonderd, die in de dagen van Jared neerdaalden op de top van de berg Hermon.

Enoch noemt zelfs de namen van de meeste bemanningsleden van het ruimteschip.
De bijbel zegt:

“Toen het aantal mensen op aarde toenam en hun dochters werden geboren, zagen de zonen Gods dat de dochters van de mensen mooi waren, en zij trouwden met wie zij maar wilden. Genesis hoofdstuk 6 verzen 1 en 2

Ze namen wie ze maar wilden en het maakte niet uit of ze getrouwd waren of niet. Het Boek van Henoch gaat verder en toont Lamech pratend met zijn vader Methusalem. Methusalem is de zoon van Henoch en ze praten over de geboorte van Noach.

” Ik heb een vreemde zoon voortgebracht, verschillend van en anders dan de mens; hij lijkt op de zonen van de heer in Eden (Atlantis). Zijn aard is anders, hij is niet zoals u en ik. Het schijnt mij toe dat hij niet uit mijn stam geboren is, maar uit die van de engelen”.
Boek van Henoch

Er waren Eva’s die zich tot de Atlantiërs aangetrokken voelden, maar ik denk ook dat zij van een aantal van hen hun speeltjes maakten. Dit is waar het idiote gedrag van de meeste mannen vandaag de dag vandaan komt. De meeste mannen op deze planeet denken dat vrouwen er zijn voor hun plezier en wat nog erger is, is dat vrouwen het accepteren. Dit is een van de manieren waarop ik weet dat mensen niet oorspronkelijk van deze planeet komen. Overal waar je kijkt in de natuur moet de man de vrouw aantrekken. Het vrouwtje beslist met wie ze gaat paren. Het is aan het mannetje om haar aan te trekken met zijn felle kleuren of enorme manen. De mannetjes kunnen proberen wat ze willen, maar het is uiteindelijk aan het vrouwtje. Bij elke soort behalve de mens. De dag dat vrouwen beseffen hoeveel schoonheid en kracht de natuur hen heeft gegeven, is de dag dat de wereld verandert. Weg met de make-up, je bent mooier zonder. Zorg dat mannen zich niet opmaken en je aantrekken. Uiteindelijk is dit waar de haat jegens vrouwen vandaan komt. Lilith had nee gezegd tegen de Atlantiërs en de Eva’s stonden open voor de Lemuriërs en gingen met hen mee. Vrouwen hebben de ondergang van de mens niet veroorzaakt, zij probeerden ons te redden en te bevrijden.

Het was een langzaam en methodisch proces van de Lemuriërs. Ze lokten de Adams en Eva’s langzaam weg uit de slavenkampen. Degenen die weggingen en uit de kampen ontsnapten, integreerden in de Lemurische beschaving. De Lemuriërs konden zelf gezinnen stichten, maar de Adams en Eva’s hadden ook gezinnen bij zich. Uiteindelijk waren nogal wat Adams en Eva’s bereid alles te laten vallen en de slavenkampen te verlaten. Tsarion zegt dat toen de Atlantiërs eenmaal doorhadden dat er niemand meer was om voor hen op te ruimen of op hen te passen, zij in woede uitbarstten en de Lemuriërs aanvielen. Ik ben het er niet helemaal mee eens, dat de Atlantiërs alleen maar meer slaven hoefden te maken. Ik denk dat de Lemuriërs bang waren dat de Deva’s de aarde zouden vernietigen als ze erachter kwamen dat de Atlantiërs een ander ras hadden gecreëerd. Mijn theorie is dat toen ze de meeste Adams en Eva’s kennis hadden gegeven, ze de laboratoria aanvielen en opbliezen. Ze hoopten dat als de Atlantiërs geen labs meer hadden om hun slaven te maken, ze gewoon zouden vertrekken. Dit is de Hof van Eden mythe. Je hebt God (de Atlantiërs) die de Adam en Eva’s vertelt over verboden kennis en mensen (de verboden vrucht). De slang (de Lemuriërs) komt binnen, vertelt hen kennis (de appel) over hoe voor zichzelf te denken, en de waarheid. De naaktheid heeft te maken met kennis. Eenmaal deze kennis gegeven, realiseerden zij zich hoeveel er tegen hen gelogen was en hoeveel zij niet wisten. Dit is wat hen beschaamd deed voelen. Zij schaamden zich niet voor hun lichaam! Nog een religieuze leugen! Dit begon de oorlog van de Goden.

BRON: secretsoftheserpent.com

5 1 stem
Artikelbeoordeling
guest
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Milena
Milena
17 april 2021 05:00

intressant

1
0
We zijn benieuwd naar jouw mening. Laat je een reactie achter?x
()
x