Ik neem jullie mee in 3 delen naar wat onze geschiedenis zou kunnen zijn. Het is een heel andere dan ons geleerd wordt. Je hoeft het niet te geloven, maar ga zelf op onderzoek uit. Waarom kennen wij deze geschiedenis niet, omdat ons veel onthouden is. Veel is voor ons verhult zodat wij niet tot ons volle potentieel kunnen komen. De mens heeft meer in zijn mars dan er tot op heden uit is gekomen. Veel komt er nu naar buiten en veel gaan wij nu zien. Het is niet meer tegen te houden. De waarheid ligt voor onze ogen verstopt. In de mythische verhalen zit veel waarheid. In films, die wij als fantasie zien, zit veel onderliggende waarheid verborgen.

Wij zitten nu in een tijd waar heel veel aan het gebeuren is. Men doet ook nog pogingen om alles vast te houden, maar het is niet meer tegen de houden. Wij zijn nieuwsgierig en onderzoekend en dan kom je anderen tegen die ook zoeken of al gevonden hebben. Samen komen we tot het totale plaatje.

                                                                                          open wat vaker je URL balk en kom dagelijks langs bij Roberto’s World

 

                                                                                                                                                                              KIJK VERDER,

Lemurische Magie

Verhaal van Atlantis en Lemurië

Waarschuwing

Als je dit leest, zul je moeite hebben om met andere mensen om te gaan. Je waarden zullen veranderen. Je geest zal van jezelf zijn. Met een vrije geest komt een grote verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid dat jij en jij alleen de baas bent over je leven.

Deel 1
De kindertijd van ons ras 1

Heb je je ooit afgevraagd waarom de wereld is zoals hij is? Nee, echt, vraag het je af. ….
Waarom gaat onderwijs over uit het hoofd leren?
Waarom zijn sommige mensen lang en sommige kort?
Waarom zijn de 5 grote religies een patriarchaat?
Waarom zijn er verschillende rassen?
Waarom zijn er homo’s en hetero’s?
Waarom haat tegen homo’s?
Waarom haat je vrouwen?
Waarom is het grootste deel van de geschiedenis verdrongen of een regelrechte leugen?
Waarom geven we onze macht weg?
Waarom zijn de zogenaamde wereldleiders geobsedeerd door bloedlijnen?
Waarom behandelen mensen de aarde en de natuur alsof het onze vijand is?
Ik kan nog wel even doorgaan…..
We worden gevoed vanaf het moment dat we in staat zijn om te begrijpen dat een bebaarde man in de hemel de leiding heeft over ons hele leven. Zolang we doen wat hij zegt, zullen we naar de hemel gaan om bij hem te zijn in het paradijs. Wat je ook maar kunt verzinnen, je zult het hebben, van maagden, tot alles wat je maar kunt eten, tot geen ziekte, tot eeuwig jong blijven. Alles wat je hoeft te doen is gehoorzamen. Als je niet gehoorzaamt, zul je voor eeuwig branden in de hel. Je zult tot slaaf gemaakt worden, gekweld worden, elke ziekte oplopen, of het ergste wat je kunt bedenken zal je overkomen.
MAAR HIJ HOUDT VAN JE!!! WAT? Zijn we nog steeds 4 jaar oud? Daar ben ik achter gekomen, ja. Misschien zelfs jonger.
Als je de leeftijd van het heelal op een 24-uursklok zou zetten, zouden wij Homo sapiens in de laatste minuut van die klok zitten. Dat betekent dat we ongeveer een minuut oud zouden zijn. Zet datzelfde universum in een levensduur van de mens, 75 jaar, dan zouden we ongeveer 6 maanden oud zijn. Het heelal is ongeveer 14 miljard jaar oud en wij mensen (homo sapien sapiens) zijn 50.000 tot 100.00 jaar oud. Wij zijn zuigelingen als ras.
We hebben ook een zeer slecht geval van geheugenverlies. Zoals Graham Hancock zegt:

“Ik denk dat we een soort met geheugenverlies zijn. Ik denk dat we onze wortels en oorsprong zijn vergeten. Ik denk dat we in veel opzichten behoorlijk de weg kwijt zijn. En we leven in een maatschappij die enorme hoeveelheden geld en energie investeert om ervoor te zorgen dat we allemaal verloren blijven. Een maatschappij die investeert in het creëren van onbewustzijn, die investeert in het in slaap houden van mensen, zodat we slechts passieve consumenten of producten zijn en niet echt vragen stellen”.

We weten alleen wat er zogenaamd gebeurd is in de laatste 4500 jaar.
Van religie tot Darwinisme (wat een religie is) worden we gevoed met onwaarheden. Beide zijden dwingen de archeologische gegevens. De archeologische gegevens tonen aan dat beide partijen ofwel onwetend ofwel verkeerd zijn. Ik weet dat we in een dualistische wereld leven, maar twee leugens aan de andere kant van het spectrum maken nog geen waarheid. Hancock gaat verder met te zeggen

“De fundamenten waarop de geschiedenis is gebaseerd, zien er steeds verdachter uit. Laten we ons niet langer hullen in de illusie dat [mainstream] historici en archeologen onoverwinnelijk zijn”.

Maar als je een persoon gepolariseerd kunt houden, kun je hem controleren. Het maakt niet uit met welke halve waarheid of leugen je op de proppen komt, blijf het herhalen en uiteindelijk zullen mensen het geloven. Het is een methode die de tand des tijds heeft doorstaan. Het heet propaganda.
Veel onderzoekers zijn in staat om aan te tonen dat religies en Darwinisme gewoon verkeerd zijn. Erich Von Däniken heeft aangetoond dat onze hersenen ongeveer 50.000 tot 100.00 jaar geleden zonder duidelijke reden in omvang explodeerden. Alles wat Ralph Ellis heeft blootgelegd over de drie Abrahamitische godsdiensten (jodendom, christendom, islam), zou mensen twee keer moeten doen nadenken over het behoren tot een van deze aartsvaders. Maar wij mensen kunnen niet voor onszelf denken. Wij geven onze macht weg aan een verzonnen entiteit of aan iemand die die entiteit vertegenwoordigt. Wij willen niet de verantwoordelijkheid hebben dat wij de baas zijn over ons eigen leven. Zoals de grote filosoof Alan Watts zei: “We zijn bezig met arme kleine ik te zijn”. Sigmund Freud ging nog een stap verder en zei dat het schuldcomplex (van religies) de reden is waarom we ons gedragen als arme kleine ik. Daar ben ik het mee eens.

De waanzin van religie 2

Hoe een vrouw kan behoren tot een van de drie Abrahamitische religies is het grootste mysterie dat de mensheid kent. De manier waarop vrouwen in deze drie religies worden behandeld, zelfs vandaag de dag, is een gedrocht. Het Christendom beweert dat het vrouwen beter behandelt dan vroeger. Ze verbranden ze niet meer op de brandstapel omdat ze heidenen zijn. Alleen omdat het tegen de wet is. Maar als je zegt dat Jezus een vrouw had, of een vrouw die hij gelijkstelde aan zichzelf. Maria Magdalena was zijn vrouw, maar de kerk schildert haar af als een prostituee. Alan Butler zegt in zijn boek The Goddess , the Grail, and the Lodge

“Het opvallende feit over verscheidene van de gnostische evangelies is dat zij Maria Magdalena tonen in een heel ander licht dan de manier waarop zij wordt afgebeeld in de orthodoxe evangelies. In het geval van de gnostische voorbeelden is er zelfs een compleet evangelie naar haar genoemd. In dit werk vinden we Maria op zijn minst op gelijke voet met de mannelijke discipelen van Jezus, en in veel opzichten zelfs belangrijker”.

Auteur Garda Ghista zegt het het beste:

“Hoeveel duizenden of miljoenen mannen hebben niet gezwegen over de uitbuiting en marteling van vrouwen!!! De tijd is toch zeker gekomen om deze geschriften bij te werken – door vrouwen! Hoe is het mogelijk dat mijn boeddhistische, joodse, christelijke, islamitische en hindoeïstische zusters deze flagrante en schandelijke vernedering van alle vrouwen door de huidige door mannen gedomineerde religies kunnen blijven accepteren!!! “

Ik nodig u uit om het werk van Ralph Ellis te lezen op edfu-books.com. Dit is onderzoek, archeologie en waarheid. Ik waarschuw je echter, alles wat je over religie hebt geleerd zal op zijn kop worden gezet. Een weinig bekend Chinees spreekwoord zegt het het beste: “Als slapende vrouwen wakker worden, zullen bergen bewegen”.
Elke religie die je vertelt dat zij de uitverkorenen zijn of dat iedereen die niet zo denkt als zij, veroordeeld is, hoort thuis in een psychiatrische inrichting. Ik denk dat dit is wat de Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe bedoelde toen hij zei

“We hoeven niet naar een gekkenhuis om gestoorde geesten te vinden; onze planeet is de psychiatrische inrichting van het universum”.

Ik ben niet anti-spiritueel, ik ben anti-religie. Religie laat mensen domme dingen doen. Ik zou zo ver willen gaan om te zeggen dat er heel weinig geestesziekten zouden zijn als er geen religie was. Religie is niet natuurlijk, de geest komt in opstand. Welke andere soort op deze planeet heeft een religie? Niet één. Zoals Mark Twain schreef:

“De mens is een religieus dier. Hij is het enige religieuze dier. Hij is het enige dier dat de ware religie heeft – meerdere van hen. Hij is het enige dier dat zijn naaste liefheeft als zichzelf en hem de keel doorsnijdt als zijn theologie niet klopt”.

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.PAYehq1UBaTE3Ld_TysMfAHaEx&pid=Api

Mythen en het Occulte 3

Waarom kan de massa niet onderwezen worden in de Hermetica of de Mysterieschool? Willen we niet dat mensen voor zichzelf denken? Waarom kunnen we de mensen niet de ware betekenis achter de mythen van de wereld leren? Zijn we zo ver afgedwaald van de oude geschiedenis dat er niemand meer is die de Mythen begrijpt? Waarom moet alles occult zijn? Zijn de leugens al zo lang aan de gang dat er niemand meer in leven is die de waarheid kent? Ik geloof dat dit het geval is en dat de ouden wisten dat dit zou gebeuren. Daarom werden de mythen geschreven met de waarheid erin verankerd. We moeten deze mythen ontcijferen. Zoals leraar, genezer en auteur Laura Bruno zegt

“De mythen verbergen de waarheid in het volle zicht”.

Laura Bruno’s Schizandra en de Poorten van Mu is geschreven als een oude mythe in de moderne tijd. Lees het met een open geest en de waarheden springen je tegemoet. Waarom vertellen we mensen dat mythen slechts fantastische verhalen zijn die nergens op slaan, terwijl ze vol waarheid zitten?
Zelfs de boeken en films van vandaag hebben occulte symboliek, wat mij zegt dat er mensen zijn die deze oude mythen begrijpen. Occult betekent verborgen, niet kwaadaardig. Bijvoorbeeld de symboliek in Harry Potter is occult. Het verhaal zorgt voor groot vermaak en er wordt geld mee verdiend(dat is waarschijnlijk waarom ze niet gewoon de waarheid zeggen), maar het verhaal is Egyptisch of Atlantisch(daar later meer over). Ik zeg Egyptisch(wat een product is van Atlantis) omdat er een oorlog was tussen de Boven- en Beneden Egyptenaren die nog steeds voortduurt tot op de dag van vandaag.(Zie Patriarch Farao’s) De Egyptenaren stuurden hun kinderen naar Alexandrië(Zweinstein) om de Mysterieschool, de Hermetica(magie), en geschiedenis te leren. Waarom niemand de naam van Voldemort kan uitspreken is een belediging voor de Abrahamitische religies. De Abrahamitische religies zeggen dat we te dom zijn om de naam van God uit te spreken. Het zou ook te maken kunnen hebben met Achnaton, waar de Egyptenaren zijn naam uit de geschiedenis probeerden te wissen. Achnaton en de Abrahamitische religies zijn puur Neder-Egyptisch. Ik vraag me af aan wie de auteur de kant kiest van deze occulte oorlog? Harry Potter’s sprekende slang is symbolisch dat hij de occulte tekens, symbolen en mythen begrijpt. De steen der tovenaars is de steen der wijzen, wat puur hermetisch is. De aanwezigheid van Nicholas Flamel in het verhaal, een alchemist die verondersteld werd de steen der wijzen te hebben ontdekt, bevestigt deze analyse. De Hermetica gaan terug op Thoth in Egypte, die waarschijnlijk werd meegebracht uit Atlantis en Lemurië (nog een mythe met waarheden). Om de Hermetica te begrijpen raad ik u aan De Kybalion van De Drie Ingewijden te lezen.

Met alle religies op deze planeet zou je denken dat we veel liefde voor elkaar zouden hebben, maar het enige wat we doen is vechten en oorlog voeren. We zijn angstig en haten alles wat anders is dan wij. Dat is de sleutel, angst. We zijn bang voor wat we niet kennen of niet begrijpen, maar in plaats van erover te leren, haten we het. Het is anders, het is niet zoals wij, het moet wel slecht zijn. Zoals Yoda zegt: “Angst is het pad naar de duistere kant. Angst leidt tot woede. Boosheid leidt tot haat. Haat leidt tot lijden”. Hebzucht en haat tieren welig in deze wereld. Waarom? Zoals Ayn Rand zei in Atlas Shrugged
“Als je het niet weet, moet je niet bang worden, maar het leren”.
Ik heb veel onderzoek gedaan in de oude teksten en heb verschillende onderzoekers gevolgd zoals Ralph Ellis, Michael Tsarion, Michael Tellinger, Madame Blavatsky, Graham Hancock, Friedrich Nietzsche, Plato, David Wilcock, Immanuel Velikovsky, David Hatcher Childress, Sigmund Freud, Alvin Boyd Kuhn en Immanuel Kant om er een paar te noemen. Ik ga proberen uit te leggen wat de gemiddelde mens niet verondersteld wordt te weten. Sta er voor open en misschien steekt u er iets van op.

In het begin? 4

Ik weet dat ik zei dat ik niet dol was op Darwinisme, maar ik ben het er tot op zekere hoogte mee eens. Dat punt stopt bij 50.000 tot 100.00 jaar geleden. In de 4 miljard jaar van deze planeet, wat evolueerde in Homo Erectus, Cro-Magnon, Neanderthaler, of andere rechtop lopende tweevoeters op deze planeet is zo ver als ik ga met Darwinisme. Wij zijn niet uit apen voortgekomen. De Russische schrijfster en onderzoekster Helena Blavatsky schreef: “Wij zijn niet uit apen voortgekomen, zij zijn uit ons voortgekomen”. Ik zal dit later uitleggen, maar onthoud nu dat we niet van apen afstammen. Zelfs Lucy, miljoenen jaren geleden, was een tweevoetige, rechtop lopende hominide. De wijlen grote Lloyd Pye zegt in zijn boek Everything You Know is Wrong

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.4Z4s4hOKAbUIsuEnTVvelwAAAA&pid=Api

“Er zijn in feite geen gefossiliseerde botten van de mensapen en maar heel weinig van apen die doorspekt zijn met speculaties”.

Kijk eens naar het werk van Lloyd Pye. Zijn werk over de oorsprong van de mens is zeer interessant en als je je verdiept in Bigfoot, zal hij je niet teleurstellen. Darwin zelf zei niet dat wij van apen afstammen, hij zei

“Mensen en apen hebben een gemeenschappelijke voorouder”.

Dus vier miljard jaar lang evolueren deze rechtop lopende tweevoeters en maken, in het beste geval, kleine gereedschappen van rotsen en stokken. Dan, zo’n 10.000 tot 50.000 jaar geleden, bouwen ze al die megalithische vindplaatsen over de hele wereld. Mainstream archeologen vertellen ons dat ze al deze prachtige oude structuren over de hele wereld gebouwd met niets meer dan stokken en stenen en kippenbotten. Hoewel de blokken van deze oude sites wegen tot 800 ton per stuk. Wij kunnen vandaag niet eens bouwen wat deze zogenaamde primitieve mensen bouwden. Zoals u ziet waren de ouden niet primitief, ze waren zeer geavanceerd. Er gebeurde iets en we moesten helemaal opnieuw beginnen. Maar in 10.000 jaar zijn we van jager-verzamelaars, naar het bouwen van steden, naar het rijden in auto’s, naar het vliegen in vliegtuigen, naar de maan gaan, en naar het hebben van een wereldwijd communicatieweb (het internet) gegaan. Er zijn twee stromingen die denken over wat er gebeurd is.

1 Wij (Homo sapiens) evolueerden tot een geavanceerde beschaving, er gebeurde een soort catastrofe en we moesten opnieuw beginnen.
2 Een geavanceerd buitenaards ras kwam hier, creëerde de Homo Sapiens, er gebeurde een soort catastrofe en we moesten opnieuw beginnen.

Ik ga nummer twee uitleggen, de buitenaardse theorie, omdat het bewijs overal in de oude wereld te vinden is. De nummer één theorie klopt over de oprukkende beschaving, maar het argument is dat we bewustzijnsverhogende drugs namen (LSD, DMT, paddestoelen en ayahuasca) om onze hersenen te laten exploderen en ons slim te maken. Hoewel ik geloof dat deze drugs je op een mind trip doen gaan en je bepaalde dingen kunt doen, weten en creëren (muziek, verhalen), twijfel ik er niet aan dat je drugsvrij moet zijn om de steen der wijzen te krijgen. Hoe lang is er al sprake van drugs in deze wereld? Zitten we vol genieën op deze planeet? Integendeel eigenlijk. Ik heb nog nooit gehoord van een genie op deze wereld die drugs gebruikt om de geest te veranderen. Ik heb gehoord van veel muzikanten, acteurs en artiesten die deze drugs gebruiken en hun werk is verbazingwekkend, maar als ze proberen de waarheid aan de massa te brengen, worden ze geruïneerd door de gevestigde orde. Er zijn regeringsleiders en religieuze leiders die deze drugs gebruiken, maar zij zijn verre van geniaal.
Ik zie deze drugs zoals ik prestatieverhogende drugs zie in de sport. Als spelers prestatieverhogende middelen gebruiken, heeft hun lichaam vroeg of laat steeds meer nodig om op dat niveau te blijven presteren. Na een tijdje prestatieverhogende drugs te hebben gebruikt, kan hun lichaam het niet meer aan en gaat het kapot. Ik denk dat de bewustzijnsveranderende drugs waarschijnlijk hetzelfde effect hebben op de geest. Waarom zijn we altijd op zoek naar een drug, pil, kruid of paddestoel om ons sterker, dunner, slimmer, bewuster, beter uitziend, of zelfs jonger te maken? Blijf bij me en ik zal die vraag later beantwoorden. Als u meer wilt weten over de drugstheorie, raad ik u het werk van Graham Hancock aan. John Allegro en Michael Tsarion hebben een grote hoeveelheid onderzoek gedaan over hoe onze zogenaamde religieuze en regeringsleiders deze drugs gebruiken. Er is een reden waarom het paddestoel symbool overal te vinden is.
Hoe wij als mensen kruiden, planten en schimmels zijn gaan gebruiken is interessant en zal worden uitgelegd. Ik zal ook uitleggen hoe de oude teksten zeggen dat een buitenaards ras de Homo sapiens als een slavenras creëerde. Ik weet dat dit voor de meesten geen gemakkelijke pil zal zijn om te slikken, maar ik vraag de lezer alleen om een open geest te behouden. Frank Zappa zei het goed: “Een geest is als een parachute, hij werkt alleen als hij open staat”. Ik zal staan op de ruggen van de reuzen, de verschillende onderzoekers van het begin van onze tijd tot vandaag, die proberen de geesten van de mensheid te bevrijden.

Geheugenverlies 5

Zoals eerder gezegd, hebben wij als menselijk ras geheugenverlies. Stel je voor dat je morgen wakker wordt en je niets meer kunt herinneren. Niets, alles in je leven is uit je geheugen gewist. Hoe zou je de dag, de week, de maand, het jaar, of de rest van je leven doorkomen? Je zou op andere mensen moeten leunen. Je zou voor alles van hen afhankelijk moeten zijn. Zij zouden je niet alleen je eigen levensgeschiedenis moeten vertellen, maar ook die van de wereld. Ze zouden je vertellen wie en wat je wel en niet leuk vond. Ze zouden je vertellen wat je zou moeten doen en hoe je zou moeten zijn. In principe zouden ze je alles leren wat hen geleerd is. Dit is waar de mensheid zich bevindt. Alles wat je geleerd is, is van je ouders en leraren, en zij zijn onderwezen door hun ouders en leraren, en zij zijn onderwezen door hun ouders en leraren….you get where I’m going with this? Ralph Ellis zegt in zijn boek Jesus Last of the Pharaohs
“Het is makkelijk om de geschiedenis te verdraaien en te verbuigen tot het past in het verhaal dat je wilt vertellen. Het hangt ervan af wat de geschiedenisleraren mogen zeggen”.
Er is een verhaal op het internet dat precies laat zien wat er met het menselijk ras is gebeurd…https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.HzT5OR7RGZTccQFNAxIR5QHaEc&pid=Api

Het verhaal van het braadstuk
Een pasgetrouwde echtgenoot merkte op dat zijn vrouw bij elke bereiding van een stoofpot eerst een centimeter van het uiteinde afsneed voordat ze het in de oven deed. Toen hij vroeg waarom, zei ze: “Omdat dat de manier is waarop je stoofvlees moet klaarmaken.” Ontevreden met haar antwoord drong hij aan tot ze toegaf dat ze het van haar moeder had geleerd.
Wachtend op een bezoek aan de moeder van zijn vrouw, vroeg de echtgenoot: “Uw dochter vertelt me dat u haar geleerd hebt stoofpot te koken door eerst een centimeter van elk uiteinde af te snijden? Waarop de moeder antwoordde: “Natuurlijk, zo wordt stoofvlees klaargemaakt.” Maar de echtgenoot liet zich niet afschrikken en nadat hij zijn schoonmoeder op het onderwerp had aangesproken, gaf zij uiteindelijk toe dat zij het van haar moeder had geleerd.
Dat betekende dat de man het aan de grootmoeder van zijn vrouw moest vragen. Toen hij eindelijk de kans kreeg vroeg hij: “Uw dochter vertelde me dat u haar leerde om van elk uiteinde van een braadstuk een centimeter af te snijden voor het koken. Ze zwoer dat het een vereiste was, maar ik zou graag willen weten waarom? Is er een verstandige reden om twee centimeter goed vlees weg te gooien om een braadstuk te koken?”
Lachend zei de grootmoeder: “O, nee toch! In die tijd waren we heel arm en bezaten niet veel kookgerei. Ik sneed de uiteinden van het braadstuk af zodat het in mijn enige pan paste!”
En zo eindigt het verhaal…
Het is tijd om de grootmoeder te vragen waarom we geloven wat we geloven.

Ik geloof dat we ons in het tijdperk van een nieuwe Renaissance bevinden. Dankzij internet en boeken die voor iedereen beschikbaar zijn, kunnen we met één druk op de knop onderzoek doen en informatie krijgen. Realiseert u zich hoeveel macht dit u als individu geeft? Ik realiseer me dat er veel verkeerde informatie is, vooral op het internet, maar ik vertel mensen om op hun eigen intuïtie te vertrouwen. Als je vragen stelt en zoekt, voelt er waarschijnlijk iets niet goed voor je. Dat is je intuïtie of onderbewustzijn die weet dat er iets mis is. Laat niemand anders je vertellen wat goed en wat fout is. Jij als individu hebt zoveel macht, maar je moet bereid zijn om het werk te doen en de verantwoordelijkheid te aanvaarden. Een van de grote filosofen en onderzoekers van vandaag, Jason Silva, zegt: “Wij zijn nu de goden, we kunnen ons er net zo goed naar gaan gedragen”. Kijk eens naar zijn You Tube pagina genaamd Shots of Awe. Wij zijn waar we op hebben gewacht.

Michael Tsarion’s prediluviaans onderzoek is ongeëvenaard. Hij is er met zijn hoofd in gedoken en heeft er onbetaalbare kennis uitgehaald. Veel mensen vinden dat hij een negatieve toon heeft, maar zo zie ik het niet. Het ontdekken van de waarheid is een labyrint. Het zit vol met kronkels en bochten overal waar je kijkt. Als je eindelijk bij de waarheid bent, kan het een beetje irritant zijn, maar alleen omdat je de waarheid niet leuk vindt, betekent dat niet dat ze negatief is. Je hebt de waarheid gevonden, nu kun je iets doen aan alle leugens. Zoals Tsarion zegt: “Gebruik de blauwe vlam van woede, niet de rode vlam”. David Icke’s onderzoek is te ver gezocht voor de meeste mensen, maar hij heeft een hoop waardevolle informatie. Sommige van zijn informatie heeft mij geholpen om de puntjes op de i te zetten en hij onthult veel kwaad in deze wereld. David Wilcock en Lynn McTaggart zijn specialisten in de Bron of het Veld. Deze kracht die overal en in alles is en leven wil scheppen. Het is zeer interessant en verbazingwekkend onderzoek. David Wilcock zegt over dit veld:

“Ruimte, tijd, materie, energie en biologisch leven kunnen het resultaat zijn van een Bronveld dat op zijn eigen unieke manier bewust en levend is – op een schaal die veel te groot is voor het eindige verstand om te doorgronden”.

Lynn McTaggart zegt:

“Levend bewustzijn is op de een of andere manier de invloed die de mogelijkheid van iets in iets reëels verandert…Het meest essentiële ingrediënt in het creëren van ons universum is het bewustzijn dat het observeert”.
Ik zou willen voorstellen zoveel mogelijk onderzoekers en auteurs te lezen en te volgen en te gebruiken wat voor jou goed voelt. Eén onderzoeker weet niet alles, maar als je er meerdere gebruikt die de waarheid naar buiten proberen te brengen, zullen de puntjes op de i komen. Dus doe een stap terug en kijk naar de geschiedenis om de waarheid te vinden en deze wereld te begrijpen. De oude teksten, legenden en mythen geven ons de antwoorden.

Land voor de Tijd 6

Stel je voor, ergens in het verleden, zo’n tweehonderdduizend tot een miljoen jaar geleden. De aarde had heel wat minder water en was niet gekanteld. Een jaar was 360 dagen lang. Het hele jaar door stond de aarde in de positie die ze nu inneemt op de lente- en herfstequinoxen. Waar je ook was op de wereldbol, dit was het klimaat het hele jaar door. Denk aan het weer in eind maart, begin april, en eind september, begin oktober. Als je nu nog stormen hebt, verdwijn. Er was minder water en zonder kanteling botsten warme en koude lucht niet zo heftig op elkaar. Er was regen en storm, maar het waren de regenbuien van de tuinvariëteit. Heb je dat mooie plaatje in je hoofd? Dit was jullie wereld zo’n tweehonderdduizend jaar geleden. Het waterpeil was toen erg laag. Ik zou zeggen dat minstens 50% van het water dat je vandaag ziet, niet hier op aarde was. Er waren oceanen en meren, alleen niet zo veel en niet zo diep. Ik hoor de lezer nu al vragen: “De continenten vormden toch Pangea?” Nee, dat deden ze niet. Deze theorie houdt geen rekening met de rest van het zonnestelsel. Er is iets drastisch gebeurd in dit zonnestelsel. Het is de reden dat we een asteroïdengordel hebben waar een planeet zou moeten zijn, dat Saturnus ringen heeft, dat de Aarde gekanteld is, dat Uranus op zijn kant draait, dat Venus met de klok mee draait, dat sommige planeten geen atmosfeer hebben, en dat sommige planeten meerdere manen hebben. We komen zo bij deze catastrofe.

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.Z1_yHAmUUxz8BzAUZ-o3-QHaFG&pid=Api

Omdat het waterpeil lager was, was Antarctica niet bedekt met ijs. Je kon het land zien dat Antartica vormt. Ik geloof dat dit de tijd was dat dit continent voor het eerst in kaart werd gebracht. De Piri Reis kaart werd vermoedelijk in 1513 gemaakt door Hagji Ahmed Muhiddin Piri aka Piri Reis. Het heeft een nauwkeurige kustlijn van Antartica. Het probleem is dat Antartica toen onder evenveel ijs lag als nu, zo niet meer. Toen we eindelijk aan de slag konden met sonar om Antartica in kaart te brengen, bleek dat de kaart klopte. Ik denk dat deze kaart in 1513 is gekopieerd uit een veel ouder schrift. De Gerardus Mercator kaart van 1595 is hetzelfde, maar dan van de Noordpool. Toen de oceanen lager lagen, waren er enkele landmassa’s in het noordpoolgebied.
Stel je nu de hemel van de aarde voor toen. De zon en de sterren gingen op en onder in dezelfde positie elke ochtend en nacht. Zoals ik vroeger zei kantelde de aarde toen niet. Hoe gewelddadig de gebeurtenis ook was, ik ben er vrij zeker van dat de werkelijke noord- en zuidpool heel anders waren. Er was ook geen maan, de maan is eigenlijk vrij nieuw voor de aarde. Er was een ander helder hemellichaam aan de hemel. De manier waarop de ouden dit hemellichaam beschreven leek het waarschijnlijk op wat de maan doet op een heldere nacht, maar dan veel helderder. Zij noemden deze heldere bol aan de hemel een tweede zon. Deze tweede zon was een waterplaneet in ons zonnestelsel. Hij was 3 of 4 keer zo groot als Jupiter. Hij werd de tweede zon genoemd omdat hij de zonnestralen weerkaatste op zijn waterig lichaam. Stel je eens voor hoe mooi dit lichaam aan de hemel stond, vooral ‘s nachts. Het doet me denken aan Luke Skywalker die de twee zonnen zag ondergaan in Star Wars. Waar is deze planeet vandaag? We kennen deze planeet nu als de asteroïdengordel die tussen Mars en Jupiter ligt. Dat is alles wat er over is van deze prachtige planeet en hij werd Tiamat genoemd. Het heeft een paar andere namen gehad zoals Marduk, Alsem, Lucifer, Nibiru, en Planeet X. Degenen die Zacharia Sitchin’s werk hebben gelezen zullen bekend zijn met de laatste twee namen. Ik geloof dat Tiamat de thuisbasis was van deze Buitenaardsen die de aarde in het verleden bezochten, niet een of andere planeet die zich in een baan van 3600 jaar bevindt.

In deze tijd van de geschiedenis liepen en zwierven dinosaurussen vrij rond op aarde. Ja, deze mensachtigen en dinosaurussen waren tegelijkertijd op aarde. Er zijn tekeningen op rotsen en in grotten van mensen die op bepaalde dinosaurussen rijden. Of deze wezens mensen, hominiden of buitenaardse wezens zijn, staat ter discussie. Persoonlijk geloof ik dat deze afbeeldingen buitenaardse wezens voorstellen. Hoe komt dat? In Frankrijk heeft men op rotsen en in grotten tekeningen ontdekt van mensen die net zo gekleed zijn als nu, met gewaden, laarzen, riemen en hoeden. Ze vonden oude tabletten met oud schrift samen met afbeeldingen van uitgestorven dieren waaronder dinosaurussen. Overal in China zijn tekeningen van dinosaurussen die archeologen als draken hebben afgedaan. Het zijn geen draken, ze lijken in niets op de draak uit de Chinese mythologie. Ik zal later uitleggen wat de draak voorstelt. De inheemse Amerikanen hadden overal in Noord-Amerika tekeningen van dinosaurussen in de buurt van mensen. In Afrika heeft de Dogon stam artefacten van dinosaurussen met iets (buitenaards) rijdend op hun ruggen. De Maya’s kerfden dinosaurussen in sommige van hun tempels. Veel van deze tempels zijn te vinden op het schiereiland Yucatan, op dezelfde plaats waar volgens wetenschappers de asteroïde insloeg. In Ica, Peru, tonen duizenden gravures dinosaurussen die samen met mensen bestaan. Er staat zelfs een stegosaurus op één tempel. Ik denk dat deze tekeningen een poging waren om te laten zien hoe ze slechts enkelen konden beheersen. Wat ze niet konden beheersen, moest weg. Men zegt dat een meteoor de aarde in de Yucatan trof en zo’n 65 miljoen jaar geleden de dinosauriërs uitroeide. Als het zo verwoestend was als men zegt, waarom stierven dan niet alle andere planten en dieren met hen uit ? Er was een cataclysme met meteoren, maar die doodde de dinosaurussen niet. De dinosaurussen zijn niet uitgestorven, ze zijn uitgeroeid. Ancient Aliens heeft een hele show gewijd aan deze theorie. Ze hebben een gevoelige snaar geraakt, want Smithsonian is razend. Blijkbaar wordt de waarheid verondersteld verborgen te blijven.

Aliens 7

Misschien ben ik iets te snel gegaan met het noemen van buitenaardse wezens. De oude teksten over de hele wereld staan vol van andere levensvormen die naar de aarde komen. Dit zijn geen verzinsels van onze voorouders, deze bezoeken zijn echt gebeurd. Over de hele wereld, van Egypte tot Ierland, Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, Australië, China en Rusland, zijn er oude teksten, legenden of mythen met buitenaardse wezens erin. We moeten ophouden te denken dat wij de enigen zijn in het heelal. We moeten echt af van het idee dat wij de beste van de schepping zijn. Als dit het geval zou zijn (en ik weet dat het niet zo is) zitten we in ernstige problemen. We kunnen niet eens van de bank komen om televisie te kijken en een hongerende buur in onze eigen stad te gaan helpen. Er zijn andere levensvormen daarbuiten die geavanceerder zijn dan de onze. Zoals Giordano Bruno zei: “Het universum krioelt van leven, ook van ons, omdat het daarvoor gemaakt is”.

https://www.syfy.com/sites/syfy/files/styles/1200x680/public/2017/09/170425-ancient-aliens-solar-system-feature.jpg
Michael Tsarions werk toont aan dat deze aliens op de vlucht waren voor zoiets als de intergalactische politie of federatie. Hij gelooft dat ze een valse basis op Tiamat hebben opgezet en hierheen kwamen, de aarde. Kijk naar zijn prachtige boek, Atlantis Alien Visitation and Genetic Manipulation, voor meer. Ik geloof dat Tiamat hun thuisplaneet was in dit melkwegstelsel. Ik denk dat ze een zeer geavanceerd aquatisch ras waren die universele reizigers waren. De Buitenaardsen waren enorm in vergelijking met ons. Ze kwamen van een grotere planeet en hun grootte weerspiegelde dat. Al die professionele atleten die zo groot zijn, hebben dat buitenaardse gen te danken. Shows en films als Star Wars en Star Trek zijn overal in de oude teksten te vinden. Deze films en shows proberen de waarheid te brengen in de vermomming van fictie. De buitenaardsen waren duizenden, zo niet tienduizenden jaren op aarde, dus ik twijfel er niet aan dat ze nog veel langer in ons zonnestelsel waren. Ik geloof ook dat naast de aarde en Tiamat, Mars en Venus vol leven waren. Dus wat gebeurde er?
De Soemerische teksten zeggen dat deze buitenaardsen goud nodig hadden voor hun uitgeputte atmosfeer. Ze kwamen naar de aarde omdat die vol zat met goud en andere edele metalen. De buitenaardsen stichtten Atlantis op het continent Appalachia. Dit continent lag in het midden van de Atlantische oceaan in de richting van Ierland en Engeland en strekte zich uit tot de Amerika’s. Het is waar we de naam van de Appalachen en de Atlantische Oceaan vandaan hebben. Ik zal deze buitenaardse wezens nu “Atlantiërs” noemen wanneer ik het over hen heb. De Atlantiërs landden en zetten zoekacties uit om te zien hoe het met deze planeet ging. Zoals eerder gezegd hadden ze deze planeet gescand en ontdekten dat hij vol goud zat, maar er was één groot probleem. Dinosaurussen. Ze konden deze hagedissen niet beheersen dus roeiden ze hen uit. Welke methode ze ook gebruikten, het lokaliseerde alleen de dinosaurussen. Ze waren hier om te zien hoe de uitroeiing verliep. Ze komen er al snel achter dat de hominide populatie floreert zonder de dinosaurussen.
Ondertussen hadden ze op Mars over de hele planeet kampen opgezet. Mars was niet erg rijk aan edele metalen en de Atlantiërs waren een egoïstisch, hebzuchtig ras dat gewoon met niemand kon opschieten, ook niet met zichzelf. Ik denk ook dat Mars zijn eigen inheemse bevolking had die de Atlantiërs er niet wilden. De Atlantiërs vochten onderling om de controle over Mars en de Marsbewoners wilden hen van hun planeet af, de gevechten waren bijna non-stop. Klinkt bekend. Toen ik de mythen over Mars las, kon ik het niet helpen te denken dat dit ook de geschiedenis van onze planeet is. Maar deze gevechten werden gedaan met geavanceerde wapens. De Atlantiërs kwamen niet van Mars en ze gaven niet om de planeet. Mars had weinig grondstoffen, dus vochten ze onderling over het bezit van die grondstoffen. Het kon hun niet schelen in welke toestand zij Mars achterlieten. Mars wordt niet voor niets de god van de oorlog genoemd. Niet alleen omdat hij rood is.
Ik heb altijd gedacht dat als een ruimteschip op aarde landde, de wezens geen geld en edele metalen zouden gebruiken. Tenminste op de manier waarop wij ze gebruiken. Dus waarom zouden de Atlantiërs goud nodig hebben? NASA gebruikt het in hun schepen en pakken. Ze doen het erop voor reflecterende doeleinden. Het wordt ook gebruikt als smeermiddel, je kunt geen olie gebruiken in de ruimte. Goud heeft een onbeperkt potentieel voor elektronica, technologie en medische doeleinden. Een van de dingen die me opvielen is dat goud wordt gebruikt in speciaal glas voor klimaatgecontroleerde gebouwen. Een kleine hoeveelheid goud in het glas weerkaatst de straling naar buiten, waardoor het gebouw in de zomer koel blijft, en weerkaatst de interne warmte naar binnen, waardoor het in de winter warm blijft. Klinkt dat niet als iets wat de Sumerische teksten probeerden over te brengen. De teksten zeggen dat ze goud nodig hadden voor hun atmosfeer. NASA gebruikt goud om de atmosfeer in hun shuttles en stations aangenaam te houden. Wat als ze dit goud nodig hadden voor hun schepen of hun onderwatersteden op Tiamat? Wat als ze hi-tech glas met goud erin gebruikten om hun steden en schepen te bouwen?

Atlantis 8

Sommige mensen hebben nog nooit van Atlantis gehoord, dus ik zal een korte beschrijving geven. Plato zei dat Atlantis werd bestuurd door Poseidon. Hij maakte Atlantis voor zijn sterfelijke vrouw Cleito. Zij hadden 5 tweelingzonen en hij verdeelde Atlantis in regio’s waar elk stel kon heersen. Om handel en reizen te vergemakkelijken hakte hij een kanaal naar de zee om de beroemde ringen met de zee te verbinden. Het verhaal gaat dat het eiland zo vruchtbaar was en dat het klimaat zodanig was dat ze elk jaar twee oogsten konden binnenhalen. Het eiland was omgeven door bergen en vlakten, bezaaid met dorpen. Er was een overvloed aan fruit, kruiden en noten. Overal in Atlantis liepen dieren rond, waaronder olifanten. Hebzucht en macht corrumpeerden hen en Zeus besloot iedereen te doden. In één gewelddadige golf verzwolg hij hen.
Plato zegt dat Atlantis in de Atlantische Oceaan lag voorbij de Zuilen van Hercules. Hij zei dat het daar lag toen dit gebied bevaarbaar was, 9000 jaar voor zijn tijd. Historici denken dat de Zuilen van Hercules de Straat van Gibraltar is. Op zijn smalst is deze 7 mijl breed met Europa aan de ene kant en Noord-Afrika aan de andere. Veel mensen hebben gegokt naar de plaats waar Atlantis lag. De meeste mensen zeggen dat het in het Caraïbisch gebied was, vanwege de dingen die onder water zijn gevonden, zoals de Bimini Weg. Overal waar men een oude beschaving ontdekt heeft en die nu onder water ligt, is het Atlantis. Dit waren oude beschavingen, maar ze waren Atlantis niet. Zoals u zult zien, waren geavanceerde beschavingen over de hele wereld. Graham Hancock gaat zo ver om te zeggen dat Antarctica Atlantis was en het dreef naar de plek waar het nu is. Andere onderzoekers zeggen dat het oude Thera Atlantis was vanwege de Thera vulkaan die uitbarstte. Allemaal goede gissingen, maar fout. De mythen en legenden zeggen dat het een noordelijke plaats was op het noordelijk halfrond.

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.Vvl2qmTcdVqAhWF1YL_fLwHaHw&pid=Api
Ignatius Donnelly kwam heel dichtbij en Michael Tsarion had de locatie. Het was bij Ierland op het continent van Appalachia. Wat me overtuigde dat dit juist was, en je gaat lachen, was de Disney film Atlantis: The Lost Empire. Walt Disney was een 33ste graad Vrijmetselaar, of dat is wat ons verteld wordt. Hij was een 360 graden vrijmetselaar. Denk eens na, hoeveel graden zitten er in een cirkel? Wat is het symbool van de vrijmetselaar? De passer die een cirkel en een vierkant maakt. De meeste onderzoekers weten dat mensen wordt verteld dat de derde graad de hoogste graad is die je als vrijmetselaar kunt bereiken. Alleen bepaalde mensen worden uitgekozen om verder te gaan dan de derde graad. Ik wed dat het met geld te maken heeft. Als ze eenmaal de derde zijn gepasseerd, wordt hen verteld dat de 33e de hoogste graad is die ze kunnen bereiken. Maar er zijn niveaus voorbij de 33ste graad. Degenen die verder gaan, krijgen de geheimen. Disney kende de geheimen en toonde ze in veel van zijn shows.

 

BRON: secretsoftheserpent.com

5 1 stem
Artikelbeoordeling
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
0
We zijn benieuwd naar jouw mening. Laat je een reactie achter?x
()
x