Bezwaar maken tegen beslissing overheid

U kunt een brief met een bezwaar indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing.

Wanneer bezwaar mogelijk

U kunt in de volgende situaties bezwaar maken:

  • U bent het niet eens met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
  • U bent het niet eens met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
  • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing van de overheid. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u onvoldoende naar werk zoekt.

Gegevens opnemen in bezwaar

Om bezwaar te maken moet u een bezwaar indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing. In de brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt (sommige organisaties vragen om een kopie van dit besluit);
  • waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Waar bezwaar indienen

Het bezwaar moet u indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen. En binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen. Nadat u een bezwaar heeft ingediend, neemt de overheid dit in behandeling. Informatie over het indienen van een bezwaar vindt u ook in de brochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Geen bezwaar mogelijk

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen een besluit over algemene regels. Zoals een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren. Dit besluit heeft namelijk niet enkel betrekking op u, maar op iedereen die in uw gemeente woont.

KLIK HIER OM HET BEZWAAR FORMULIER TE DOWNLOADEN